תרומות בלוג צור קשר English
מכון ירושלים ללימודי ישראל
דף הבית    שנתון סטטיסטי   פרק י"ז - אזור ירושלים
שנתון סטטיסטי
מהדורת 2018
מהדורת 2017
מהדורת 2017- العربية ערבית
מהדורת 2016
מהדורת 2015
מהדורת 2014
מהדורת 2013
מהדורת 2012
מהדורת 2011
מהדורת 2009/2010
מהדורת 2008
2005/2006
2004
פרק י"ז - אזור ירושלים
לוחות
יז/1 רשויות מקומיות בסובב ירושלים, לפי מעמד מוניציפאלי ומיקום גאוגרפי, 2010
יז/2 יישובים במועצות האזוריות בסובב ירושלים, לפי צורת יישוב, 2013
יז/3 יישובים, אוכלוסייה וצפיפות לקמ"ר, לפי מטרופולין, טבעות וגזרות, 2013
יז/4 אוכלוסיית ירושלים ורשויות מקומיות בסובב ירושלים, לפי גיל, 2013
יז/5 מקורות גידול האוכלוסייה בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2013
יז/6 הגירה בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, לפי רשות מקומית, 2013
יז/7 אוכלוסיית בני 15 ומעלה לפי תכונות כוח העבודה, מגדר ומטרופולין, 2013
יז/8 השכר הממוצע לחודש של העובדים השכירים והעצמאיים לפי קבוצת שכר בישראל, בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2012
יז/9 אספקה וצריכה של מים בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2013
יז/10 מכירת דירות שנבנו ביוזמה ציבורית בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2014-1999
יז/11 דירות ושטח דירות לפי התחלות בנייה, גמר בנייה ומספר דירות קיים, בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2013
יז/12 מחירים ממוצעים של דירות בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, לפי מספר חדרים, 2013-2008
יז/13 כלי רכב, מורשים לנהוג ונסועה שנתית בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2013
יז/14 בתי ספר, כיתות, תלמידים וממוצע תלמידים לכיתה, בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, תשע"ב
יז/15 תלמידים בכיתות י"ב בחינוך העברי, ניגשים לבחינות בגרות וזכאים לתעודת בגרות בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, תשע"ג
יז/16 הכנסות בתקציב של ירושלים ושל רשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2013
יז/17 הוצאות בתקציב של ירושלים ושל רשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2013

תרשימים
יז/1 אוכלוסייה, לפי מטרופולין וטבעות, 2013
יז/2 אחוז גידול שנתי, לפי מטרופולין, טבעות ונגזרות, 2013
יז/3 אחוז הילדים בני 14-0 בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2013
יז/4 אחוז בני 65+ בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2013
יז/5 מאזן הגירה בין-יישובית בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2013
יז/6 אחוז גידול שנתי של האוכלוסייה בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2013
יז/7 אוכלוסיית בני 15 ומעלה בכח העבודה במטרופולין ירושלים, לפי מגדר, 2013
יז/8 מועסקים העובדים במטרופולין, לפי היקף משרה, 2013
יז/9 השכר הממוצע לחודש בשנה של העובדים השכירים בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2012
יז/10 אחוז השכירים ששכרם הוא 300% מהשכר הממוצע ומעלה בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים, 2012
יז/11 אחוז ההכנסות העצמיות בתקציב הרגיל של הרשויות המקומיות בירושלים וביישובי סובב ירושלים, 2012
יז/12 השתתפות הממשלה בתקציב הרגיל של הרשויות המקומיות בירושלים וביישובי סובב ירושלים, 2012חוקרי המכון כותבים על: שטח
חיפוש מתקדם
©כל הזכויות שמורות למכון ירושלים לחקר ישראל תנאי שימוש יעוץ על ידי InTv.co.il בניית אתרים ICS