פרסום חדש על ירושלים כיעד להגירה של צעירות פלסטיניות-ישראליות
מאת אסמהאן מסרי-חרזאללה.

אירוע מחווה לישראל קמחי במלאת לו 70, ולציון 50 שנות פעילות בתכנון ירושלים
כל זאת ועוד הרבה בדוח הפעילות של מכון ירושלים לחודש אפריל