תושבים, לא אזרחים - ישראל וערביי מזרח-ירושלים, 1967-2017

פרסום מס' 470

2017 | مؤلفون: الدكتور امنون رامون, יעל רונן...

יורדים העירה: מרכז העיר ירושלים, היסטוריה, תמונת מצב ותוכנית ההתחדשות

פרסום מס' 410

2011 | مؤلفون: אביאל ילינק, אסף ויטמן, الدكتور امنون رامون...