על נתונייך ירושלים: מצב קיים ומגמות שינוי 2016

2016 | مؤلفون: الدكتورة مايا حوشين, דפנה שמר, ميخال كوراح...