על נתונייך ירושלים: מצב קיים ומגמות שינוי 2016

2016 | مؤلفون: الدكتورة مايا حوشين, ميخال كوراح, דפנה שמר...

על נתונייך ירושלים: מצב קיים ומגמות שינוי 2018

2018 | مؤلفون: الدكتورة مايا حوشين, ميخال كوراح...

על נתונייך ירושלים: מצב קיים ומגמות שינוי 2017

2017 | مؤلفون: الدكتورة مايا حوشين, ميخال كوراح...