על נתונייך ירושלים: מצב קיים ומגמות שינוי 2016

2016 | مؤلفون: ميخال كوراح, الدكتورة مايا حوشين, דפנה שמר...

על נתונייך ירושלים: מצב קיים ומגמות שינוי 2018

2018 | مؤلفون: ميخال كوراح, الدكتورة مايا حوشين...

על נתונייך ירושלים: מצב קיים ומגמות שינוי 2017

2017 | مؤلفون: ميخال كوراح, الدكتورة مايا حوشين...