בעל תואר שני בתכנון ערים ובלימודי אירופה מהאוניברסיטה העברית וחוקר במכון ירושלים משנת 2007. אביאל מתמחה בסוגיות של התחדשות עירונית, שיקום מרכזי ערים ושימוש בכלים כלכליים לקידום השימור של מבנים היסטוריים. בין נושאי המחקר שלו: אסטרטגיות להחייאת מרכזי ערים, שימוש בתרבות ככלי להתחדשות ערים, מנגנונים ציבוריים-פרטיים לניהול אפקטיבי של מרכזי ערים, תמריצים כלכליים לשימור מבנים ועוד. אביאל הוא עורך שותף לספר "יורדים העירה: מרכז העיר ירושלים" הבוחן את תהליך השיקום וההחייאה של מרכז ירושלים.

לכל הטורים של אביאל