בעשורים האחרונים ענף התיירות בעולם נמצא בצמיחה והוא הפך לענף כלכלי משמעותי עבור ערים רבות. משום כך, ערים בעולם מתחרות ביניהן על משיכת נתח מהתיירות העולמית. ערים נוקטות במגוון אסטרטגיות שמטרתן לא רק למשוך אליהן תיירות, אלא גם להגדיל את משך השהות של כל תייר בעיר, קרי מספר הלילות שהתייר לן בה. אסטרטגיות אלו כוללות פיתוח של אטרקציות ומסלולי תיירות מיוחדים, קיום אירועי תרבות, פיתוח חיי לילה תוססים, ומתן דגש מיוחד למורשת ההיסטורית של העיר המבדילה אותה מערים אחרות. 
 
ירושלים ותל אביב הן לא רק שתי הערים הגדולות בארץ אלא גם הערים המבוקשות ביותר לביקור על ידי תיירי חוץ. בחינת השינוי באחוז לינות התיירים בירושלים ובתל אביב-יפו מתוך סך לינות התיירים בארץ בעשור האחרון מגלה כי בין שתי הערים קיימת תחרות על לינות התיירים מחו"ל. בגרף ניתן לראות את אחוז לינות התיירים בירושלים ובישראל מתוך סך כל הלינות בארץ, וניתן לזהות בו בבירור "תמונת מראה", ממנה ניתן להסיק כי הערים מתחרות זו בזו ועלייה בלינות תיירים באחת מהן מתרחשת במקביל לירידה בשנייה. 
 
בשנים 2004-2008 חל גידול יציב באחוז לינות התיירים בירושלים מסך כל הלינות בישראל, כאשר אחוז זה עלה מ-28% ל-34.6%. באותן שנים חלה ירידה באחוז הלינות בתל אביב-יפו מ-24.6% ל-21.3%. בשנת 2009 המגמה התהפכה כאשר אחוז לינות התיירים בירושלים ירד מ-34.6% ל-32% ובתל אביב-יפו אחוז הלינות עלה מ-21.3% ל-23%. בשנת 2010 אחוז לינות התיירים בירושלים עלה ל-33.5% ובתל אביב חלה ירידה של 0.3%. בשנת 2011 אחוז הלינות בירושלים ירד חזרה ל-31.9% ובתל אביב עלה ל-23.4%. 
 
 
 
 
מקור נתונים: עיבוד לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה