כולנו צרכנים גדולים של חשמל וקשה לנו לתאר את חיינו בלעדיו. צריכת חשמל היא אחד האינדיקטורים לרמת הפיתוח של מדינה, וככל שעוברות השנים, אנו נהיים מפותחים ומודרניים יותר, וכך משתמשים ביותר חשמל. היינו מצפים שהגידול בצריכת החשמל יהיה בהתאמה לגידול האוכלוסייה, אך לא כך הדבר – בשנת 1967 צריכת החשמל השנתית הממוצעת לנפש בישראל עמדה על 1,429 קוט"ש, ב-2000 הגיעה ל-5,559 וב-2011 – 6,232 קוט"ש. גם העושר משחק תפקיד בצריכת החשמל שלנו – ככל שאנחנו עשירים יותר, צריכת החשמל שלנו עולה – העשירון העליון צורך בממוצע בחודש יותר מפי 10 חשמל מאשר העשירון התחתון (1,679 קוט"ש לעומת 133.9). 
 
האם יש גם הבדל בצריכה בין מקומות שונים בארץ? בירושלים צרכנו בשנת 2011 4,997.6 מיליוני קוט"ש – גידול של 5.4% לעומת השנה הקודמת. בישראל נרשמה עלייה גם כן של 2.1% בצריכה ובתל-אביב לעומת זאת נרשמה דווקא ירידה של 1.3% בצריכה בין השנים 2010 ל-2011. אם נסתכל רק על הצרכן הביתי נגלה כי הצריכה הממוצעת לצרכן הביתי בשנת 2011 בירושלים (6,398 קוט"ש), תל-אביב (6,304 קוט"ש) חיפה (6,184 קוט"ש) ובאר-שבע (6,296 קוט"ש) דומה מאוד- כולן מתחת לממוצע הארצי, אך לעומת השנים הקודמות, מדובר בעלייה בצריכה. בהשוואה למדינות אחרות בעולם, צריכת החשמל הכללית לנפש בשנת 2009 בארץ הייתה כמעט זהה לזו שבגרמניה, בהולנד ובדנמרק, גבוהה בהרבה מזו שבטורקיה וברומניה, אך נמוכה בהרבה מזו שבנורבגיה ובפינלנד. 
 
ולאן ממשיכים מכאן? ניתן להסתכל על הצריכה הגוברת בחשמל, המעידה גם על עלייה ברמת החיים, כמגמה חיובית, אך אל לנו לשכוח כי ייצור החשמל כרוך בזיהום אוויר כבד. תחנות הכוח בארץ אחראיות בממוצע לכ-50% מסך פליטות המזהמים לאוויר. 
 
הגז, אשר משמש כמקור אנרגיה חלופי לייצור חשמל, מזהם פחות אך עדיין אינו נמצא בשימוש נרחב מספיק בארץ – ב-2011 32% בלבד מהחשמל השנתי בארץ יוצר בעזרת גז, ועדיין וכ-62% בעזרת פחם, אך זהו שיפור משמעותי מהשנים הקודמות, ואחוז השימוש בגז רק הולך ועולה (בשנת 2003 עמד על 0%!). רפורמות ממשלתיות עשויות גם הן לעזור להפחית את הצריכה והזיהום בשנים הקרובות. 
 
אולי עם הקדמה והשיפורים הטכנולוגיים נצליח לא רק להעלות את צריכת החשמל אלא גם להפחיתה באמצעים חדשניים, ובשימוש יעיל של כולנו. 
 


לטבלת הנתונים

 
מקור הנתונים: דין וחשבון סטטיסטי של חברת החשמל 2011, דין וחשבון סביבתי של חברת החשמל 2011