יאיר אסף-שפירא

בשנת 2005 חל גידול של 39% בשטח התחלות הבנייה בירושלים לעומת השנה שקדמה לה. בשנה זו הוחל בבנייתן של 2,700 יחידות, 84% מהן למגורים. התחלות בנייה בהיקף גבוה נרשמו בשנה זו בשכונות: הר חומה (800 יחידות דיור), גבעת שפירא – הר הצופים (460 יח"ד), ובית הכרם (340 יח"ד).
ככלל, התאפיינו שכונות צפון העיר בהאצה בבנייה, ודרומהּ – בהאטה בה. יוצאות מן הכלל היו השכונות הגדולות: גילה, הר חומה (בדרום) ופסגת-זאב, רמות-אלון (בצפון).

מבין השכונות הגדולות של ירושלים, התאפיינו גילה, הר חומה, הר נוף והחלק המערבי של שכונת רמות אלון – בהאצה בבנייה בשנת 2005 בשיעורים של בין 60% לבין מאות אחוזים לעומת השנה שקדמה לה. לעומת זאת, בשכונות תלפיות מזרח, פסגת-זאב, נווה-יעקב והחלק המזרחי של רמות-אלון, חלה האטה בבנייה, בשיעורים החל מכ-30% בפסגת-זאב, דרך ירידה דראסטית של כ-80% במזרח רמות-אלון ובנווה-יעקב, ועד לעצירה כמעט מוחלטת בהתחלות הבנייה בתלפיות מזרח. השינויים בהיקף התחלות הבנייה נובעים מכמות עתודות הקרקע בשכונות השונות, מהביקוש בהן למגורים, מקצב התקדמות הליכי התכנון, ומגורמים נוספים.

בשכונות הקטנות יותר – המרכיבות את העיר הפנימית – התאפיינו בשנה זו אזור מרכז ומערב העיר בהאצה בבנייה – במיוחד במרכז העיר, רחביה, גבעת שאול, ובית הכרם, ואילו השכונות הדרומיות התאפיינו בהאטה מסויימת, במיוחד השכונות תלפיות ובקעה. יוצאים מן הכלל באזור הדרום היו הגוננים ועיר גנים, שגם בהם חלה האצה מסויימת, ובמרכז – באזור הנחלאות, עליו דווקא פסחה ההאצה בבנייה (ורבים יאמרו שמוטב כך).

בשכונות הערביות חל גידול בבנייה בשכונות הצפון והמרכז (לא כולל העיר העתיקה), בשיעורים של 24% עד 34% בשכונות שועפאט, עיסוויה, א-טור, ראס אל-עמוד, סילוואן וג'בל מוכאבר, ובשיעור של 44% בבית חנינא. בשכונות הדרום חלה האטה בשיעור של כ-26% (השכונות ערב א-סוואחרה, צור באהר, אום טובא וצפון בית צפאפה)

שינויים בקצב התחלות הבנייה, 2004-2005

מקור הנתונים: מאיה חושן (עורכת), שנתון סטטיסטי לירושלים 2005/2006, מכון ירושלים לחקר ישראל ועירית ירושלים