נתוני בחינות הבגרות לשנת הלימודים תשס"ז שהתפרסמו לאחרונה מצביעים על כך ששיעור הזכאים לתעודת בגרות בישראל, מקרב הלומדים בכיתות יב', עמד על 60% במגזר העברי ו-44% במגזר הערבי.
בחינוך העברי היה שיעור הזכאות לתעודת בגרות הגבוה ביותר בבתי הספר הממלכתיים-דתיים – 64%, מעט נמוך יותר בבתי הספר הממלכתיים – 62%, והנמוך ביותר בבתי הספר העצמאיים (בעיקר חרדים) – 22%. שיעור הזכאות לתעודת בגרות בקרב הבנות – 61%, היה גבוה מזה של הבנים – 51%.
דו"ח בנק ישראל לשנת 2007 מציין שבהשוואה בינלאומית הישגי התלמידים הישראלים במבחנים הבינלאומיים נמוכים, והפער בהישגים בין תלמידים ממעמד חברתי-כלכלי נמוך לבין תלמידים ממעמד חברתי-כלכלי גבוה הוא מהגדולים במדינות המפותחות.
בשנת תשס"ז למדו בחינוך העברי בירושלים 4,979 תלמידים (תושבי העיר) בכיתה יב' (בבתי ספר המגישים לבחינות הבגרות ונמצאים בפיקוח משרד החינוך) – 85% מהם ניגשו לבחינות הבגרות. 54% מקרב הלומדים ביב' היו זכאים לתעודת בגרות, לאחר מועד חורף תשס"ח. באותה שנה למדו בבתי ספר בפיקוח משרד החינוך בחינוך הערבי בירושלים 365 תלמידים בכיתה יב', – 74% מהם ניגשו לבחינות הבגרות. 19% מקרב הלומדים ביב' היו זכאים לתעודת בגרות. יש לציין שמרבית התלמידים הערבים ניגשים לבחינות הבגרות הפלסטיניות (תווג'יהי) ולכן הם אינם נכללים בנתוני משרד החינוך.
במשרד החינוך מדורגת ירושלים בקבוצת מדרג טיפוח בינונית. ככלל קיים קשר ישר בין דרגת הטיפוח לבין שיעור הזכאות לתעודת בגרות – בשנת תשס"ז שיעור הזכאים לתעודת בגרות (מהלומדים ביב' הגרים ברשות) עמד על 64% בקבוצת מדרג הטיפוח הגבוהה, 57% בקבוצת מדרג הטיפוח הבינונית – ו-51% בקבוצת מדרג הטיפוח הנמוכה. בישובי מטרופולין ירושלים נמדד שיעור הזכאות לתעודת בגרות הגבוה ביותר במודיעין-מכבים-רעות (76%) ובמדרג יורד במבשרת ציון (75%), מועצה אזורית מטה בנימין (69%), מועצה אזורית גוש עציון (64%), מעלה אדומים (62%), מועצה אזורית מטה יהודה (60%), גבעת זאב (59%) ובית שמש (50%).

שיעור הזכאות לבגרות בישובי מטרופולין ירושלים

מקור: משרד החינוך, נתוני בגרות תשס"ז, אוגוסט 2008, ירושלים.
מקור: בנק ישראל, דין וחשבון 2007, עמ' 314.