בבחירות 2013 למועצת העיר נרשם בירושלים אחוז השתתפות נמוך יחסית, של 39.1%. הסיבה המרכזית לכך היא אחוז ההשתתפות הנמוך של תושבי מזרח-ירושלים בבחירות המוניציפאליות, אשר עמד על 1.6% בלבד. בשכונות מערב העיר הגיע שיעור ההשתתפות ל-55.3%. השכונות בהן נרשם שיעור ההשתתפות הגבוה בעיר היו רמת שלמה (82.2%), רמות אלון-צפון (72.5%) וגבעת שאול (71.4%). השכונות במערב העיר בהן נרשם אחוז ההשתתפות הנמוך ביותר היו מרכז העיר (35.2%), מוסררה (37.2%) וגאולה ומאה שערים (38.2%).
 

מבין המפלגות שנטלו חלק בבחירות בשכונות השונות, מפלגת יהדות התורה זכתה לאחוז הקולות הגבוה ביותר בקרית בעלזא (92.4%), ש"ס במעלות דפנה (מערב) ושמואל הנביא (מזרח) (63.3%), מפלגת "ירושלים תצליח" במוצא תחתית (41.3%), תנועת "התעוררות" בשכונת מלחה (39.8%), "ירושלמים" בקטמון הישנה-דרום (28%), מרצ-העבודה בשכונת ניות (32.1%) והליכוד-ביתנו בממילא וכפר דוד (44.8%).

במפה אפשר לראות את פרישת ההצבעה בעיר — בחרו מועמד או מפלגה, וראו איפה הצביעו להם:וכיצד הצביעו באזור המגורים שלכם? בחרו בתפריט את אזור המגורים שלכם בכדי לגלות אילו מפלגות זכו למספר הקולות הגבוה ביותר אצלכם בבחירות הקודמות ומההיה אחוז ההצבעה אצלכם: