האם ניתן לבטוח באנשים? שאלה זו נשאלה בסקר החברתי של הלמ"ס, שתוצאותיו לשנת 2016 פורסמו לאחרונה. התשובות הצביעו על כך שהרוב (59% מבני 20+ בישראל) חושבים שיש להיזהר, ושלא ניתן לסמוך על רוב האנשים, ורק 41% מתושבי ישראל חשבו שבאופן כללי ניתן לבטוח במרבית האנשים. ניסינו לבדוק מי מרגיש שניתן לסמוך על אנשים, ומי חושש.
 
לעיתים חושבים שככל שאדם עשיר יותר הוא סומך פחות על אחרים, אך ייתכן שהמציאות הפוכה – בסקר נמצא קשר בין הדברים, אך הכיוון היה שאנשים במעמד חברתי-כלכלי גבוה דווקא נטו יותר לסמוך על אחרים. בקרב בעלי הכנסה גבוהה (4,001 ש"ח לנפש במשק הבית ומעלה) הצהירו כחצי מהמשיבים (51%) שניתן לסמוך על אנשים, לעומת 40% בקרב בעלי הכנסה בינונית (2,001 – 4,000), ורק רבע (25%) מבעלי הכנסה נמוכה. גם כאשר בוחנים אפיון לא כלכלי, ניכר שהממצאים דומים. כך למשל אנשים שלמדו לתואר אקדמי נטו לסמוך על אחרים בשיעור גבוה הרבה יותר מאנשים שלא למדו לתואר (61% לעומת 36%).
 
האם ההזדהות הדתית משפיעה? בקרב יהודים, ניכר שאחוזים גבוהים יותר של דתיים (54%) ושל חילונים (52%) מרגישים שניתן לסמוך על אנשים, לעומת חרדים (40%) ומסורתיים (36%-41%).
 
ומה עם תל אביב? האם שם "אדם לאדם זאב"? לא בהכרח – רוב (54% מקרב היהודים) תושבי תל אביב דווקא נטו לסמוך על אחרים, לעומת 46% מהירושלמים (היהודים). למעשה, מבין הערים הגדולות תל אביב הייתה העיר בה נרשם האחוז הגבוה ביותר של אנשים שנטו לסמוך על אחרים.
 
נראה ששביעות רצון מהחיים קשורה גם היא לנטייה לסמוך על אחרים. בקרב היהודים, רוב (54% מקרב היהודים) האנשים שהצהירו שהם מרוצים מאוד מחייהם, אמרו שניתן לבטוח במרבית האנשים. ככל ששביעות הרצון מהחיים יורדת, כך יורדת גם הנטייה לסמוך על אחרים, כאשר רק 15% ממי שכלל לא מרוצים מחייהם, חושבים שניתן לבטוח במרבית האנשים.
 
ולבסוף – מעניין לראות כי גם לגיל ישנה השפעה. בני 30-49 בוטחים באחרים בשיעורים גבוהים יותר (42%-46%) מאשר יתר קבוצות הגיל (37%-41%).
 
לקוראינו – תודה על האמון המתמשך, אנו מתנצלים אם פגענו בכם באיזושהי דרך, ומאחלים גמר חתימה טובה.