תושבי מטרופולין ירושלים מגיעים לירושלים לצרכים שונים ובתדירות משתנה. נתוני סקר הרגלי הנסיעה שנערך במטרופולין ירושלים בשנים 2014-2017 על ידי צוות תכנית אב לתחבורה מאפשרים ללמוד על הביקורים של תושבי המטרופולין בירושלים. בנוסף לתושבי ירושלים, סקר הרגלי הנסיעה כלל את תושבי היישובים סביב העיר, כאשר מעבר לקו הירוק הסקר כלל ישובים יהודיים, אך לא כלל ישובים פלסטינים. אחוז התושבים שמתגוררים מחוץ לירושלים וביקרו בה משתנה בין גילאים שונים, בין ימות השבוע (א'-ה') לימים שישי ושבת ובין הישובים השונים.

תחילה נבחן את אחוז תושבי המטרופולין שמתגוררים מחוץ לירושלים וביקרו בה ולאחר מכן נתמקד בתושבי כמה ישובים גדולים.

בימים א'-ה', 39% מתושבי המטרופולין בגילאי העבודה העיקריים (25-64) שמתגוררים מחוץ לירושלים ביקרו בירושלים ביום בו נסקרו. שיעור התושבים בגילאי 18-24 ו-בגילאי 65+ שביקרו בירושלים היה דומה (35% ו-38%, בהתאמה). לעומת זאת, ילדים ובני נוער ביקרו בירושלים פחות – רק כ-10% מהתושבים בגילאי 0-17 ביקרו בירושלים ביום בו נסקרו.

אחוז הצעירים בגילאי 18-24 שביקרו בירושלים בימי שישי ושבת היה גבוה בהשוואה לימים א'-ה' – 54% לעומת 35%.

בימים א'-ה' בין 60% ל-70% מתושבי מבשרת ציון, גבעת זאב ומעלה אדומים בגילאי 25-64 ביקרו בירושלים ביום בו נסקרו. לעומת זאת, 36% מתושבי ביתר עילית, 24% מתושבי בית שמש ו-15% מתושבי מודיעין בגילאי 25-64 ביקרו בירושלים. ילדים ובני נוער מתחת לגיל 18 מבקרים בירושלים בשיעורים נמוכים יותר. בעוד ש-50% תושבי גבעת זאב בגילאי 0-17 ביקרו בירושלים בימים א'-ה', רק 30% מהילדים ובני הנוער שמתגוררים במבשרת ציון ו-17% מאלו שמתגוררים במעלה אדומים ביקרו בירושלים ביום בו נסקרו. שיעור הילדים ובני הנוער בגילאי 0-17 שהתגוררו בביתר עילית, בית שמש ומודיעין ביקרו בירושלים עמד על פחות מ-5%.