אילו גורמים משפיעים על מעמדו של אדם בחברה? האם גורלו נקבע בידי הסביבה בה הוא נולד וגדל, או שמא הוא זה שקובע את מעמדו בכוחות עצמו? על מנת לנסות ולענות על השאלה כבדת המשקל הזו בחברה הישראלית, התבקשו הנסקרים בסקר החברתי שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2018 לציין את שלושת הגורמים אשר לפי דעתם הם המשפיעים ביותר על מעמדו של אדם בחברה הישראלית.

בקרב תושבי ירושלים, כמו גם בקרב כלל תושבי ישראל, תל אביב-יפו וחיפה, השיבו אחוז הנסקרים הגבוה ביותר (44% בירושלים) כי מצבו הכלכלי של אדם הוא גורם מרכזי המשפיע על מעמדו. לאחר מכן דורגו השכלה וכישורים ויכולת (42%), קשרים חברתיים (40%) ומקצוע (23%). גם בישראל ובשתי הערים הגדולות הנוספות נבחרו קטגוריות אלו כמשפיעות ביותר על מעמדו של אדם, כאשר המצב הכלכלי נבחר כמשפיע ביותר בישראל (51%), בתל אביב-יפו (59%) ובחיפה (53%) באחוזים גבוהים יותר מאשר בירושלים .

בין הקטגוריות הנוספות שנבחנו בסקר, בלט בירושלים גורם ההשגחה העליונה, אשר בו בחרו 21% מהמשיבים מירושלים כגורם מכריע בקביעת מעמדו של האדם. סיבה זו נבחרה על ידי 34% מהיהודים, ולא פחות מ-68% מהחרדים תושבי ירושלים (ו-64% מתושבי ישראל החרדים). לשם השוואה- בתל אביב-יפו ובחיפה השיבו רק 5% ו-6% בהתאמה כי להשגחה העליונה יש חשיבות בקביעת מעמדו של אדם בחברה.
תחום נוסף עליו נשאלו הנסקרים היה הלאום. 16% מתושבי ירושלים השיבו כי זהו גורם מרכזי בקביעת מעמדו של אדם (לעומת 12% מתושבי ישראל), כאשר בקרב תושביה היהודים של העיר השיבו 12% בלבד כי זהו גורם מכריע (ו-10% מתושבי ישראל היהודים), לעומת 21% מתושביה הערבים של העיר (ו-18% מתושביה הערבים של ישראל).