"גינה לי חביבה"
איתן בלואר
יוני 2007

"אין עושין בה גנות ופרדסות חוץ מגנות ורדים…", נאמר בתלמוד הבבלי על חזות ירושלים ואולם כיום נשתנה מאוד היחס כלפי הגנים הציבוריים והשטחים הירוקים. עיריית ירושלים משקיעה משאבים רבים לשיפור חזות העיר וגניה. במהלך השנים האחרונות מרבה אגף שיפור פני העיר (שפ"ע) בפרויקטים שונים שבמסגרתם טופחו פארקים, גינות ציבוריות, פסי הפרדה ומעגלי תנועה.

מאז שנת 1998 גדל היקף שטחי הגינון והשטחים הירוקים של עיריית ירושלים ב- 34%, ובסוף שנת 2006 עמד על 7,870 דונם. מספר יחידות שטח הגינון והשטחים הירוקים שבאחריות העירייה, עלה משנת 1998 ב- 370 יחידות והגיע בשנת 2006 ל- 1,578 יחידות מפותחות ומטופלות בכל ירושלים.

בשנת 2006 היווה שטחם של הגנים הגדולים (הכולל גם פארקים, פסי הפרדה ופסי ירק לצידי דרכים) 71% מכלל שטחי הגנים, והגיע ל- 5,560 דונם. אחד מהם הוא גן סאקר ששטחו הוא 212 דונם. גן גדול נוסף הוא גן הורדים (גן וואהל) בו שתולים כ- 15,000 שיחי ורדים. שטחם של הגנים הציבוריים הבינוניים שבאחריותו של אגף שפ"ע בשנת 2006 עמד על כ- 1,720 דונם, אשר מהווים 22% מכלל השטח. היחידות הנותרות הינן פינות נוי וכיכרות ששטחן הגיע ל- 580 דונם.
אחד הפרויקטים החדשים נקרא "מרכז החיים השכונתי", במסגרתו מוכשרים אזורי משחק לאנשים בעלי מוגבלויות ופינות ישיבה, מוצבים מתקנים משולבים גדולים בעלי ייחודיות המותאמת לסביבה ועוד. דוגמאות לגנים כאלו הם גן שייח ג’ראח במזרח ירושלים, גן הקיפוד ברמות וגן מקסיקו בקרית מנחם. במהלך שנת 2007 התרחב הפרויקט ל-10 גנים נוספים שחלקם מבוצעים כיום.

גנים ציבוריים שבאחריות העירייה – מטר רבוע לנפש

מקורות:
אגף שפ"ע, עיריית ירושלים.
תלמוד בבלי, בבא קמא פ"ב ע"ב.