ד"ר מאיה חושן
מאי 2007

בשנת 2005 68% ממשקי הבית בירושלים גרו בדירות שבבעלותם, שיעור דומה לזה שבכלל היישובים העירוניים בישראל (73%) ולזה שבחיפה (64%), אך גבוה בהרבה בהשוואה לתל אביב (53%). מחירי הדיור הממוצעים בירושלים, בין בקניית דירה ובין בשכירתה, גבוהים מאלו שבכל חלקי הארץ כולל גוש דן, אך למעט תל אביב. בסוף 2006 מחירה הממוצע של דירה בירושלים עמד על 932,500 ₪ לעומת 859,600 ₪ בסוף 2005 עלייה נומינלית של 8%. מחירה הממוצע של דירה בישראל כולה עמד בסוף 2006 על 729,900 ₪ והיה נמוך ב – 15% מזה שבירושלים ואילו בתל אביב היה מחיר דירה ממוצע גבוה ב – 13% מזה שבירושלים – 1,057,000 ש"ח. עלות ממוצעת של שכר דירה לחודש עמדה בסוף שנת 2006 על 2,670 ₪ בירושלים. בישראל שכר הדירה היה נמוך מזה שבירושלים ב – 14% ועמד על 2,290 ₪ לחודש לעומת תל אביב בה היו מחירי השכירות גבוהים ב- 15% מאלו שבירושלים – 3,060 ₪.

ככלל משקי הבית הגרים בדירות בבעלות גדולים יותר ממשקי הבית הגרים בשכירות (ראו בגרף המצורף) והם גם גרים בדירות גדולות בהשוואה למי שגרים בשכירות.

בירושלים דירות בהן גרים בעליהן מנו בממוצע 3.8 חדרים, לעומת 2.9 חדרים בדירות שכורות. בתל אביב ממוצע חדרים לדירה היה 3.4 בדירות בהן גרים בעליהן ו-2.7 חדרים לגרים בשכירות.

תשלומים לוועד הבית היו גבוהים במיוחד בתל אביב-יפו ועמדו על 189 ₪ בממוצע לחודש לדיירים שגרים בדירות בבעלותם, לעומת 92 ₪ בירושלים, 85 ₪ בחיפה ורק 74 ₪ ביישובים עירוניים בישראל.

בדירות שדייריהן הם שוכרים תשלומי וועד הבית נמוכים בהרבה מאשר בדירות שדייריהן הם בעליהן, אך המדרג בין הערים נשמר: תל אביב יפו בראש המשלמים עם 72 ₪, אחריה ירושלים – 60 ₪, חיפה -31 ₪ וביישובים העירוניים כולם – 54 ₪.

מקורות: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, סקר הוצאות משק הבית 2005, והירחון למחירים – מרס 2007