גדלה במושב שדה משה, ותושבת ירושלים זה שנים רבות. מאיה היא חוקרת בכירה במכון ירושלים, המתמחה במחקרי ירושלים בת זמננו בתחומי אוכלוסייה וחברה. למאיה תואר ראשון ושני בגיאוגרפיה עם התמחות בלימודים עירוניים ואזוריים (תואר שני) ותואר שלישי, אף הוא בגיאוגרפיה, מהמחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים. נוסף על היותה גיאוגרפית, מתכננת ערים, חוקרת בכירה במכון ירושלים ועורכת השנתון הסטטיסטי לירושלים, מאיה מרצה בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית, ושותפה בוועדות היגוי, תכנון וחשיבה בתחומי תכנון עירוני וחינוך.

לכל הטורים של מאיה