כתבה מאת רונית נחום-לוי שהתפרסמה בעיתון הארץ בתאריך 12.9, מנסה להתחקות אחרי התהליכים הדמוגרפיים בירושלים, ולבדוק האם קיים תהליך התחרדות מואץ בעיר כפי שטוענים רבים. האומדנים הסטטיסטיים- אותם מספק מכון ירושלים לחקר ישראל, מראים כי המאזן הדמוגרפי בעיר השתנה בצורה מתונה ביותר בשנים האחרונות, ותופעת העזיבה של העיר מאפיינת חילונים וחרדים כאחד. עם זאת, תהליכי התחרדות של שכונות ספציפיות עדיין מתרחשים.