בישראל קיימות 105 חברות ממשלתיות: מהן 70 חברות בבעלות הממשלה, המקדמות אינטרסים ציבוריים ו-35 חברות נוספות: 16 חברות בת ממשלתיות, 15 חברות מעורבות ו-4 עמותות. 13 מהחברות אינן פעילות או מצויות בהליכי פירוק. ב-2018, שכר העובדים הממוצע בהן עמד על 23,916 ש״ח ברוטו והן מעסיקות כ-54,000 עובדים. 17 מה-70 נחשבות 'עיקריות': הכנסותיהן מהוות כ-97% מסך ההכנסות של כלל החברות הממשלתיות, והן בעלות כ-97% מסך הנכסים.

החברות הממשלתיות לא מחוייבות חוקית לפעול מירושלים. זאת להבדיל מגופים אחרים ובראשם משרדי הממשלה, המחוייבים חוקית במעבר לירושלים. אף על פי כן, להעברתן לעיר פוטנציאל כלכלי ותדמיתי. חברות ממשלתיות הן מעסיק ציבורי אשר מספק העסקה איכותית ויציבה, העברתן לירושלים תגדיל את היצע המשרות האיכותיות בעיר ותתרום לחיזוק רשת הקשרים הממשלית. יחד עם רחלי הכהן מהמכון, בדקנו את הנתונים:

  • 17 חברות שוכנות כבר היום בירושלים: החברה הממשלתית לתיירות, מוזיאון ישראל, בנק הדואר וכן דואר ישראל בע"מ (חברה עיקרית ולה כ-5,160 משרות. מצויה כיום בתהליכי מעבר מירושלים למודיעין, יחד עם חברות הבת השונות שלה) 
  • עבור 47 חברות ממשלתיות אין היתכנות למעבר לירושלים. כך על פי ניתוח מרכז המחקר והמידע של הכנסת (מממ), עקב היעדר כדאיות עסקית או גיאוגרפית. למשל חברות האחראיות על מקומות פיזיים, כגון בית התפוצות, פארק אריאל שרון, כפרי נוער ומוסדות. 
  • עבור 28 חברות ישנה היתכנות של מעבר לירושלים: עבור 19 היתכנות למעבר מלא, ו-9 היתכנות למעבר המטה. 
  • מעבר מלא (סך כ- 600 משרות) – ביניהן חברת נמלי ישראל (כך על פי הצהרת המנהל), חברה עיקרית שמונה כ- 134 משרות, חברות המנהלות קרנות השתלמות כגון עבור עובדי הוראה, חברות ציבוריות כמו המועצה הלאומית לכלכלה והמכון הגיאופיסי.
  • מעבר של המטה בלבד אפשרי עבור 9 חברות, חברות תשתית כגון תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ, נתיבי הגז הטבעי, מקורות, חברת החשמל לישראל ועמידר (חברות עיקריות). בנוסף חברות בת של מקורות ושל תשתיות נפט ואנרגיה, כמו גם חברת כביש חוצה ישראל. בחברות אלו 14,642 משרות, כ-11,000 מהן מטעם חברת החשמל, אך אין נתון על גודל המטה. 

המידע נאסף במסגרת 'פרויקט עיר ממשל', עבור פרסום "אינדיקטורים לעיר ממשל" שיצא לאור בחודשים הקרובים.