היכולת של עסקים בירושלים להתפתח, לגדול ולהעסיק מועסקים נוספים מהווה מרכיב חשוב בחיות ובחיוניות של העיר. זאת במיוחד עם עסקים אלו הנם גם חדשניים, יצירתיים ומיוחדים. הרשות לפיתוח ירושלים מפעילה, בימים אלו, תוכנית סיוע לעסקים בשם "ניצוץ", המסייעת לעסקים להיות יצירתיים וחדשניים יותר. התוכנית מבוססת על תוכנית דומה, שמפעיל משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה (תמ"ת) בכל הארץ, אולם בניגוד למשרד התמ"ת, המסייע למפעלים תעשייתיים בלבד, התוכנית הירושלמית מסייעת גם לעסקים לא תעשייתיים, והיא מיועדת לעסקים המעסיקים מ- 10 ועד ל- 500 מועסקים.

בתוכנית ניצוץ הארצית השתתפו עד היום כשלוש מאות וחמישים מפעלים תעשייתיים (ראה תרשים מצורף). מחקר שנעשה על התוכנית הארצית, הראה כי חברות אשר ביצעו פרויקטים של חדשנות, במסגרת התוכנית, הצליחו להזניק את ביצועיהן, להגדיל את סל המוצרים שלהן, את מכירותיהן ורווחיהן.

כך לדוגמא תוכנית ניצוץ עבדה עם חברת בגיר והתוצאה הייתה פיתוח חליפות חדשניות ביניהן: חליפה מקררת לימי הקיץ, חליפה מתרחבת למרבים בארוחות עסקיות, חליפה קלת משקל ולא מתקמטת לטיסות ועוד. דוגמאות אחרות מתחום המזון, תוכנית ניצוץ סייעה למותג בראכה של חברת רושדי באום אל פאחם לחשוב אחרת וכך פותחו עשרות סוגים של חלבה ושל טחינה, בין הפיתוחים החדשניים טחינה שאינה יוצרת משקעים וחוסכת את מאבק החילוץ במשקע הטחינה שבתחתית המיכל, וחלבה בעשרות טעמים. דוגמאות נוספת ניתן לראות בייעוץ לחברת מעדני יחיעם ולמפעל מעדני בשר טיב-טירת צבי אשר בהן פותחו, בן השאר, מיני נקניקיות לאכילה כחטיפים.

את התוכנית הירושלמית מנהל "מכון ירושלים לחקר ישראל" והיא מממנת ייעוץ לפרויקטים של חדשנות בארגונים וחברות ירושלמיות. היועצים מעודדים שיטות חשיבה וניהול של חדשנות ויצירתיות בארגון, יצירתיות המעלה רעיונות מסוג של "כיצד לא חשבנו על כך קודם". הרעיונות מאפשרים לארגון להגדיל מכירות ורווחים וממצבים אותו כארגון מוביל ובולט בעיר, בארץ ובעולם.

מספר המפעלים בתכנית ניצוץ (סכום מצטבר)

מקור: עיבודים למאגר הנתונים של תוכנית ניצוץ, מכון ירושלים לחקר ישראל. ראו גם www.jiis.org.il/jernitsos

לכל טורי "העיר במספרים באתר מכון ירושלים לחקר ישראל