גיא גלילי

ב-13 בדצמבר 1949 החליטו הכנסת וממשלת ישראל לקבוע את ירושלים כבירת ישראל ולהעביר אליה את מוסדות השלטון. בסוף אותו החודש העתיקה הכנסת את מושבה לירושלים. ב-27 ליוני 1967, כשלושה שבועות לאחר פרוץ מלחמת ששת הימים, קיבלה כנסת ישראל את החוק לתיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט (מספר 11), תשכ"ז – 1967. במסגרת חוק זה הוסמכה ממשלת ישראל להחיל בצו את המשפט, השיפוט והמנהל של ישראל בכל שטחה של ארץ ישראל, במקביל תוקנה פקודת העיריות על מנת לאפשר את הרחבת שטחה של העירייה. מתוקף צו זה סופחה מזרח ירושלים לתחומי מדינת ישראל ואזורי מזרח העיר נכללו בשטח השיפוט של עיריית ירושלים, בראשות טדי קולק. ביולי 1980 נחקק חוק יסוד: ירושלים בירת ישראל. החוק קובע כי ירושלים השלמה והמאוחדת היא בירת ישראל ומקום מושבם של הנשיא, הכנסת, הממשלה ובית המשפט העליון. חוק זה מעגן בתוכו את חובת השמירה על המקומות הקדושים וקובע כי ירושלים תזכה ל'מענק בירה' לטובת פיתוח העיר, רווחת התושבים ולשם שמירת צביון העיר.

לאחרונה בוצעה במכון ירושלים לחקר ישראל בחינה של החלטות הממשלה בנושא ירושלים אשר התקבלו בין השנים 1975-2005. יחסן של ממשלות ישראל לדורותיהן לירושלים הוא יחס מורכב ועשיר. הממשלות השונות מצהירות בהתמדה על נאמנותן לירושלים, ותקציבים מיוחדים (כולל 'מענק הבירה') הועברו אל העיר, ועדיין, בעיותיה של ירושלים קשות ביותר.

בין השנים 1975-2005 ממשלות ישראל קיבלו 330 החלטות בנושא ירושלים. ניתן לזהות כי ממשלתו הראשונה של מנחם בגין (20/6/77 – 5/8/81) קיבלה 74 החלטות בנושא ירושלים – 17.5 החלטות בממוצע לשנה ובכך היא 'שיאנית' קבלת ההחלטות בנושא ירושלים. במידה ולא נתחשב בכהונתה הקצרה של ממשלת פרס השנייה (22/11/95 – 18/6/96), לאחר רצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל, ממשלת הליכוד השנייה (5/8/81 – 10/10/83), קיבלה את מספר ההחלטות הממוצע הנמוך ביותר ב-30 השנים האחרונות (11 החלטות, כ- 5 החלטות בממוצע לשנה).
מבחינה של היקף ההחלטות שהתקבלו על ידי ממשלות שמאל (העבודה) לעומת ממשלות ימין (הליכוד), עולה כי אין הבדל משמעותי במספר ההחלטות הממוצע. בעוד ממשלות ימין, אשר כיהנו 21 שנה מתוך 30 השנים האחרונות, קיבלו בממוצע 10.7 החלטות בנושא ירושלים בשנה, ממשלות שמאל, אשר כיהנו רק כ-10 שנים, קיבלו בממוצע 9.7 החלטות בנושא לשנה.
כמובן שאין בבחינה כמותית של מספר ההחלטות הממוצע לממשלה ללמד אותנו אודות תוכן ההחלטות, מידת חשיבותן או מידת יישומן.
מספר החלטות ממשלה בנושא ירושלים לפי שנים

מקורות:
גיא גלילי וראובן מרחב, 2007, החלטות הממשלה בנושא ירושלים 1975-2005, טרם פורסם.