כמה מועסקים עובדים בהייטק בישראל? כמה עובדים בהייטק בירושלים? שאלות אלו נראות פשוטות – הרי חלק גדול ממדיניות העידוד לתעסוקת ההייטק מתבסס על מספרים אלו. אך מה לגבי עובדי ההייטק מחוץ לתעשייה, ומה עם יתר המקצועות (כגון פקיד או נהג) בתעשיית ההייטק?

קיימות שתי שיטות לסווג את המועסקים – לפי הענף הכלכלי בו עוסק מקום העבודה, כגון בינוי, אירוח ואוכל, חינוך וכולי – ולפי משלח היד של העובד, כלומר מה הוא עושה במקום עבודתו, כגון מנהל, עובד מכירות, או עובד משרד. עולה השאלה האם מי שעוסקת לדוגמה בפיתוח תוכנה במפעל מזון, היא "מועסקת בהייטק", ובאותה צורה, האם מי שעובד כאחראי כח אדם או כנהג בחברת תוכנה הוא מהמועסקים בהייטק.

לפי סקר כח אדם של הלמ"ס, בישראל מועסקים במקומות עבודה בתחום ההייטק 315,800 עובדים (נכון לשנת 2017, כמו יתר הנתונים). בירושלים (מועסקים העובדים בעיר אבל לא בהכרח מתגוררים בה) עומד הנתון על 17,200 עובדים, ובתל אביב על 40,700. אך כאמור – לא כל העובדים הללו עוסקים בפועל במקצועות ההייטק, חלקם עוסקים לדוגמה בניהול (15%), או בפקידות ועבודת משרד (5%). בסך הכל מועסקים במקצועות ההייטק 55% מהעובדים במקומות עבודה המוגדרים כשייכים לתחום זה בישראל. בירושלים האחוז דומה, ועומד על 57%, ובתל אביב וחיפה הוא גבוה יותר, ועומד על 62% ו-66% בהתאמה.

ומה לגבי עובדים במקצועות ההייטק העובדים במקומות עבודה שאינם שייכים לתחום? מתוך כלל העובדים בישראל העוסקים במקצועות ההייטק (263,400), מועסקים 63% במקומות עבודה בתחום ההייטק. היתר מועסקים במקומות עבודה בענפים כמו שירותים פיננסיים וביטוח (11% מהעובדים במקצועות ההייטק), חינוך (4%), או מינהל ציבורי ובטחון (3% כולל גם מינהל מקומי וביטוח לאומי).

בירושלים המספרים מעט שונים. מקרב המועסקים במקצועות ההייטק, רק 54% עובדים במקומות המוגדרים כתחום ההייטק, והיתר (41% מהעובדים במקצועות ההייטק בירושלים) מפוזרים ביתר הענפים. בירושלים מועסקים 15% מההייטקיסטים בענף המינהל הציבורי, 10% בענף החינוך, ו-9% בענף שירותי הבריאות, רווחה וסעד.