בירושלים כמו ברבות מהערים בעולם, פעילות המסחר עוזבת את מרכז העיר ועוברת אל שוליה. הקמת קניון מלחה בשנות ה-90' פגעה במרכז העיר משום הריכוז הגדול של רשתות ומותגים בו, הנגישות הגבוהה, שפע החניה חינם, והסביבה המבוקרת והממוזגת. בנוסף לכך, ההתפתחות של אזור תלפיות כמרכז מסחר והמעבר של פונקציות מסחר, עסקים ומשרדים (בעיקר משרדי ממשלה) לגבעת שאול, תרמו כולם להידרדרות המסחר במרכז העיר. כיום נמצאת בעיצומה תוכנית שאפתנית להחייאת מרכז העיר, שהאסטרטגיה העיקרית בה היא חיזוק המסחר על ידי משיכת "מותגים", שיווק, והגדלת הנגישות למרכז העיר. דגש מיוחד מושם על פיתוחו של המרחב הציבורי והפיכתו לנעים ובטוח יותר להולכי הרגל, כולל בניית מדרחובים, שיפוץ וניקוי חזיתות מסחריות וחלונות ראווה, הוספת צמחייה ועוד. כדי להבין את הצורך בהחייאת המסחר במרכז העיר, הנה כמה נתונים:על פי בדיקה של חברת הייעוץ "צ'מנסקי ובן שחר" בשנת 2003 היו באזור המשולש כ-900 מ"ר בלבד של שטחי אופנה השייכים לרשתות ארציות ( 9% בלבד מסך שטחי אופנה של 9,500 מ"ר) ויתרת השטחים היו שייכים לתחום האופנה העממית (91% מסך שטחי האופנה). המצב היום לא השתנה בהרבה, מרבית שטחי המסחר במרכז העיר "עממיים", פונים לקהל קונים מרקע סוציו-אקונומי נמוך, וישנו מחסור גדול בחנויות "מותגים", רשתות אופנה, וחנויות הפונות לקהל קונים בעל כח קנייה גדול יותר. בנוסף, התחרות עם מוקדי המסחר בשולי העיר פוגעת פגיעה קשה במרכז העיר. כיום שטח המסחר הכולל במרכז העיר הוא כ- 83,000 מ"ר בלבד. זאת לעומת כ- 27,000 מ"ר בגבעת שאול, 29,000 מ"ר בקניון מלחה, ומעל 93,000 מ"ר באזור תלפיות, שהם מתחריו העיקריים. מכאן שמרכז העיר נמצא בעמדת נחיתות לעומת מרכזי המסחר בשכונות המעטפת של ירושלים, ששטח המסחר הכולל בהם הוא כ- 150,000 מ"ר, כמעט פי שניים משטחי המסחר במרכז העיר.
מקורות:
צ'מנסקי ובן שחר, תוכנית כלכלית לשיקום מערכת המסחר באזור המשולש בירושלים, 2003. נתוני הארנונה של עיריית ירושלים לשנת 2006.