החלקיקים הנשימים הם אחד ממזהמי האויר הנפוצים. חלקיקים זעירים אלו, בקוטר של 10 מיקרומטר ומטה (PM10) חודרים אל דרכי הנשימה וגורמים לגירויים שונים ולמחלות נשימתיות. ככל שהחלקיקים קטנים יותר הם מסוכנים יותר, ולכן קיימת גם מדידה נפרדת לחלקיקים הקטנים ביותר, בעלי קוטר של 2.5 מיקרומטר ומטה (PM2.5). הזיהום מחלקיקים נשימים מגיע ממקורות טבעיים כגון סופות חול, וממקורות מעשי ידי אדם כגון פליטות מארובות ומכלי רכב, בנייה וכרייה.
התקן האמריקאי לחלקיקים נשימים (PM10) הוא 150 מיקרוגרם למטר מעוקב (מקג"ר\מ"ק) בממוצע של 24 שעות (תקן יממתי). תקן זה אומץ גם בישראל. התקן האמריקאי מתיר לעבור ערך זה פעם אחת בשנה. תקן לממוצע שנתי של מזהם זה בוטל בארצות-הברית בשנת 2006. בישראל קיים תקן שנתי, והוא עומד על 60 מקג"ר\מ"ק.

בשנת 2007 התרכז הזיהום מחלקיקים נשימים בישראל, באזור גוש דן ובמישור החוף הדרומי. בירושלים (כיכר ספרא) נמדד בשנה זו ממוצע שנתי של 48 מקג"ר\מ"ק של חלקיקים נשימים (PM10). רמות זיהום של בין 50 (רחובות) לבין 62 (מודיעין) מקג"ר\מ"ק אפיינו את גוש דן, למעט נתון חריג בגבעתיים – 70 מקג"ר\מ"ק. בתחנה המרכזית בתל-אביב נמדד ממוצע של 58 מקג"ר\מ"ק.

בכל התחנות שנתוניהן פורסמו, נמדדו בשנת 2007 חריגות מהתקן היממתי. בירושלים נמדדו 12 חריגות בכיכר ספרא, ו-16 חריגות בשכונת בקעה. מספר החריגות הוא גדול (רק במודיעין ובגבעתיים עלה מספר החריגות על זה שבשכונת בקעה), אך עם זאת הערכים היממתיים המקסימליים (עוצמת החריגה הגבוהה ביותר) שנמדדו בירושלים היו נמוכים יחסית לערכים שנמדדו ברוב התחנות בישראל.

ממוצע שנתי של זיהום מחלקיקים נשימים (PM10) בתחנות נבחרות, 2007

מקורות:
ניטור איכות אוויר בישראל, דוח שנתי 2007, אגף איכות אוויר, מרכז ניטור אוויר ארצי, המשרד להגנת הסביבה
אתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה www.sviva.gov.il
אתר האינטרנט של הרשות האמריקאית להגנת הסביבה www.epa.gov