בשנים 2004-2000 נרשמו בישראל 19,570 ניסיונות התאבדות, 2,000 מהם (10%) הסתיימו במוות. שיעור ניסיונות ההתאבדות בקרב נשים גבוה מזה שבקרב גברים, אך שיעור ה"הצלחות" של ההתאבדות – ניסיונות התאבדות שמסתיימים במוות – גבוה יותר בקרב גברים. בשנים 2004-2000 עמד שיעור ההתאבדויות שהסתיימו במוות על 16% בקרב גברים ו-4% בקרב נשים.
בשנת 2007 עמד שיעור ניסיונות ההתאבדות בקרב גברים על 62 (לכל 100,000 גברים) לעומת 91 בקרב נשים (לכל 100,000 נשים). מסוף שנות ה-90 ועד 2007 שיעור ניסיונות ההתאבדות בקרב הגברים יציב ועומד על כ-60 (ל-100,000) בעוד בקרב הנשים חלה עלייה מ-76 בשנת 1999 ל-91 בשנת 2007.
בקרב בני 24-15 היוותה ההתאבדות 5% מכלל מקרי האובדנות – 1% בקרב הבנות לעומת 11% בקרב הבנים. הנתונים מצביעים על כך שקיימת מגמה ברורה של עלייה באחוז ההתאבדויות מכלל האובדנות עם העלייה בגיל. בשנים 2004-2000 עמד אחוז זה בישראל על 2% בגילאי 17-15, 8% בגילאי 44-25, 16% בגילאי 64-45 והגיע לשיא של 26% בגילאי 75 ומעלה.
בהשוואה בינלאומית מתאפיינת ישראל בשיעור התאבדויות נמוך. בשנת 2005 עמד שיעור ההתאבדויות בקרב גברים בישראל על 11 (ל-100,000 גברים) לעומת 18 בממוצע במדינות האיחוד האירופי, 24 בצ'כיה, 26 בפינלנד ו-56 ברוסיה. מדינות בהן נרשם שיעור התאבדויות נמוך יותר מבישראל הן יוון (5), איטליה (9) ובריטניה (10). שיעור ההתאבדויות בקרב נשים בישראל עמד על 3 (לכל 100,000 נשים), לעומת 5 בממוצע במדינות האיחוד האירופי, 8 בשבדיה, ו-10 בפינלנד. ביוון עמד השיעור על 1 .
שיעור ההתאבדויות בקרב בני 15 ומעלה (ביישובים שאוכלוסייתם מונה למעלה מ-35,000 תושבים) הנמוך ביותר נמדד בירושלים ובבני ברק – 5. בתל אביב נמדד השיעור הגבוה ביותר – 14. בחיפה, בת ים, רעננה באר שבע ועפולה עמד השיעור על 11, בחולון, רמלה, ראשון לציון ואשדוד – 9.

שיעור התאבדויות של בני 15 ומעלה (לכל 100,000 נפש), 2004-1998

מקור: משרד הבריאות, תחום מידע, אובדנות בישראל, 2008.