ביום ראשון ה-31.5.09 התקיים בישראל יום ללא עישון. יום זה מתקיים בישראל בכל שנה, במקביל ל"יום ללא עישון" המצוין ברחבי העולם, מאז שנת 1987. מטרתו של יום להגביר את המודעות למניעת תמותה ותחלואה ממחלות הנגרמות בעקבות עישון טבק, ולהעלות את נושא העישון על סדר היום העולמי.
נזקי העישון הם רבים: העישון עלול לגרום להתקפי לב, למחלות סרטן שונות, מחלות בדרכי הנשימה, מחלות לב וכלי דם ועוד. על פי הערכות משרד הבריאות כ-10,000 בני אדם מתים בישראל מדי שנה כתוצאה מנזקי עישון: 85% מעישון פעיל וכ-15% מעישון סביל (פסיבי).

מנתוני הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה שבשנת 2007 25% מבני 20+ בישראל ציינו שהם מעשנים (לפחות סיגריה אחת ביום). במרוצת השנים חלה ירידה מתמשכת בשיעור המעשנים – בשנת 1970 עמד שיעור המעשנים על 42%, ושיעורם ירד ל-37% בשנת 1980, 31% בשנת 1992 ול-24% בשנים 2008-2007.
ככלל שיעור הגברים המעשנים (34%) גבוה משיעור הנשים המעשנות (17%). שיעור המעשנים בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל (29%) גבוה משיעור המעשנים בקרב האוכלוסייה היהודית (21%).

שיעור המעשנים בירושלים, מקרב בני 20+, עמד על 24%, והוא דומה לשיעור המעשנים בחיפה (23%), ונמוך משיעור המעשנים בתל אביב (32%). שיעור הגברים המעשנים בירושלים (34%) גבוה בכמעט פי 2.5 משיעור הנשים המעשנות (14%). בתל אביב הפער בין שיעור הגברים המעשנים (36%) לשיעור הנשים המעשנות (29%), נמוך יותר.
בחינת שיעור המעשנים בירושלים על פי גיל מצביעה על כך ששיעור המעשנים בין קבוצות הגיל השונות די דומה עד גיל 59. שיעור המעשנים בקרב בני 20-29, 30-39, 40-49 ו-50-59 הוא 28%-26%. בקרב בני 60+ עמד שיעור המעשנים על 11%.

שיעור המעשנים מקרב בני 20+ בערים נבחרות, 2007.

מקורות: אתר האינטרנט של האגודה למלחמה בסרטן,
הסקר החברתי 2007, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
דוח שר הבריאות על העישון בישראל 2008.