האפיפיור בנדיקטוס ה-16 הגיע השבוע לישראל לביקור בן חמישה ימים, במהלכם שהה שלושה ימים בירושלים וביקר באתרים הקדושים לנצרות, לאסלאם וליהדות. ערב ביקורו להלן מספר נתונים על האוכלוסייה הנוצרית בישראל ובירושלים.
בשנת 2007 חיו בישראל כ-150 אלף נוצרים, והם היוו 2% מהאוכלוסייה. מתוכם 121 אלף היו נוצרים ערבים והשאר עולים חדשים מברה"מ בעיקר, וכן כמרים ונזירים. 74% מהאוכלוסייה הנוצרית התגוררה במחוזות חיפה והצפון. נוצרים רבים התגוררו בערים חיפה ונצרת אך רק שישה ישובים קטנים יחסית היו בעלי רוב נוצרי: מעיליה, פסוטה, עילבון, ג'יש, כפר יאסיף וכפר ראמה. החברה הנוצרית בישראל מתאפיינת בשיעור פריון (מספר הלידות הממוצע לאישה) נמוך בהשוואה לאוכלוסייה היהודית והמוסלמית. שיעור הפריון בחברה הנוצרית עמד על 2.1 לעומת שיעור פריון של 2.8 בקרב אוכלוסייה היהודית ושיעור פריון של 3.9 בקרב האוכלוסייה המוסלמית.
האוכלוסייה הנוצרית בירושלים מונה היום כ-15,000 נפש (מתוכם כ-2,600 לא ערבים) ומהווה 2% מאוכלוסיית העיר. כ-44% מהנוצרים בירושלים מתגוררים בתוך תחומי העיר העתיקה. מהם כ-4,000 מתרכזים ברובע הנוצרי וכ-2,500 ברבעים המוסלמי והארמני. מוקד גדול נוסף של מגורים של נוצרים בירושלים הוא שכונת בית חנינא שבה מתגוררת כ-15% מאוכלוסיית הנוצרים בעיר (2,300 נפש).
האוכלוסייה הנוצרית בירושלים מפוצלת למספר רב של קהילות. על פי ההערכות הקהילות הגדולות ביותר הן הקתולית (כ-4,500 נפש), היוונית-אורתודוכסית (כ-3,500) והארמנית (כ-1,500 נפש).

היישובים בהם גרה האוכלוסייה הנוצרית הגדולה ביותר, 2007 (אלפים)

מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.