בשנת 2007 היו במחוז ירושלים 39,000 עסקים פעילים. באותה שנה החלו לפעול (נולדו) ברחבי המחוז 3,900 עסקים חדשים, כלומר 10% ממספר העסקים הקיימים. נתון זה הוא מדד לדינאמיות במגזר העסקי. אך שגשוג כלכלי לא תמיד קשור לדינאמיות של פתיחת עסקים. המחוזות שהיו הדינאמיים ביותר בשנת 2007 הם מחוזות הפריפריה: יו"ש; הדרום; והצפון, בהם היה שיעור לידות העסקים 11%-13%. מחוזות חיפה; המרכז; ותל-אביב היו דומים לירושלים בשיעור לידות העסקים: 9%-10%. במחוז תל-אביב – המרכז הכלכלי של מדינת ישראל – היה שיעור לידות העסקים הנמוך ביותר: 9%.

הענף הדינאמי ביותר בכל המחוזות הוא שרותי האירוח והאוכל. מספר העסקים שנולדו בענף זה במחוז ירושלים בשנת 2007 מגיע לכדי 17% ממספר העסקים הפעילים. עם זאת, שרידות העסקים בענף זה נמוכה יחסית, ובישראל שרדו את השנה הראשונה רק 77% מהעסקים שנפתחו בשנת 2007. הענף שבלט במחוז ירושלים ביחס לישראל הוא התחבורה, האחסנה והתקשורת. בענף זה היה מחוז ירושלים הדינאמי ביותר. גם בענף הבנקאות, הביטוח והפיננסים, היה מחוז ירושלים מהמובילים.

גם אם מחוז ירושלים דינאמי באופן יחסי, הרי שמספר העסקים הפעילים בו נמוך ביחס למספר תושביו. במחוז פעלו 39,000 עסקים, שהם 44 עסקים לכל 1,000 נפש באוכלוסיית המחוז. הענף בו פעל מספר העסקים הגדול ביותר היה הנדל"ן, השכרה ושרותים עסקיים – 9,500 עסקים. לשם השוואה, במחוז חיפה פעלו 56 עסקים לכל 1,000 נפש, במחוז המרכז 67, ובמחוז תל-אביב, המספק שרותים לאוכלוסייה של כשלושה מיליון נפש, פעלו 101 עסקים לכל 1,000 נפש באוכלוסיית המחוז. הממוצע בישראל כולה היה 61 עסקים פעילים לכל 1,000 נפש באוכלוסייה.

עסקים פעילים ל-1,000 נפש באוכלוסייה, לפי מחוז, 2007

מקור: דמוגרפיה של עסקים – מקבץ נתונים סטטיסטיים ממרשם העסקים 2007-2003, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.