בסוף שנת 2008 כ-7.4 מיליון נפש היו מבוטחים בקופות החולים בישראל, גידול של 1.7% לעומת השנה הקודמת. למעלה ממחציתם (53%) מבוטחים בקופת חולים כללית, 25% בקופת חולים מכבי, 13% בקופת חולים מאוחדת ו-9% בקופת חולים לאומית.
במהלך שנת 2008 עברו 96,600 מבוטחים מקופה אחת לאחרת, והם היוו 1.3% מכלל המבוטחים. כתוצאה מהמעברים הפסידה קופת חולים לאומית 1.5% ממבוטחיה וקופת חולים כללית 0.5% ממבוטחיה. לעומת זאת, קופת חולים מאוחדת הגדילה את מספר מבוטחיה ב-1.3% וקופת חולים מכבי ב-1%.

שיעור המבוטחים המבוגרים (בני 65 ומעלה) גבוה במיוחד בקופת חולים כללית (13% מהמבוטחים בה) ונמוך יותר בקופות האחרות (8% ממבוטחי לאומית, 7% ממבוטחי מכבי ו-5% ממבוטחי מאוחדת). נתון זה משליך על התפלגות הפטירות בין מבוטחי הקופות. 71% מהנפטרים הם מבוטחי קופת חולים כללית, לעומת 15% מקופת חולים מכבי, 8% מקופת חולים לאומית ו-6% ממאוחדת.

ההכנסה הממוצעת לחודש עבודה של מבוטחי מכבי הייתה הגבוהה מבין מבוטחי הקופות ועמדה בשנת 2007 על כ-9,000 ₪. ההכנסה הממוצעת של מבוטחי קופת חולים לאומית הייתה הנמוכה ביותר מבין מבוטחי הקופות ועמדה על כ-6,000 ₪ בלבד.

ישנם הבדלים ניכרים בהתפלגות בין מבוטחי הקופות בחמש הערים הגדולות בארץ. בחיפה לדוגמה, 52% מהתושבים חברים בקופת חולים כללית, לעומת 43% בלבד בתל אביב ו-34% באשדוד. חלקה של קופת חולים מכבי בולט בערים תל אביב, חיפה וראשון לציון, ואילו חלקה של קופת חולים מאוחדת בולט בירושלים.

למרות היותה קופה קטנה יחסית בקנה מידה ארצי, לקופת חולים מאוחדת אחיזה איתנה במיוחד בקרב המבוטחים במטרופולין ירושלים. 37% מהמבוטחים בירושלים שייכים לקופת חולים מאוחדת. ביישובים הסמוכים לירושלים שיעור המבוטחים בקופת חולים מאוחדת הוא: 47% בביתר עילית, 43% בצור הדסה, 41% בבית שמש ובהר אדר, 36% בגבעת זאב, 35% במבשרת ציון ו-34% במעלה אדומים.

התפלגות מבוטחי קופות החולים בירושלים, 2008

מקור: בנדלק ז'ק, חברות בקופת חולים 2008, המוסד לביטוח לאומי, יוני 2009.