הפשיעה בישראל במגמת ירידה בחמש השנים האחרונות, כך קובע הדו"ח השנתי של משטרת ישראל. מעניין אם כן לבחון מה מצב הפשיעה בירושלים?

בשנת 2009 הורשעו על עבירות פליליות כ-11,550 מתושבי ירושלים, אשר היוו 1.5% מהאוכלוסייה כולה. 1,400 מתוכם היו ילדים ונוער מתחת גיל 17 (12%). כמו כן בולט חלקם של עבריינים צעירים בגילאי 21-17 (19%).

התפלגות תחומי הפשיעה של כלל העבריינים בירושלים מראה כי 36% ביצעו עבירות נגד הסדר הציבורי, 21% עבירות נגד גופו של אדם, 19% עבירות רכוש ו-13% עבירות סמים.

שיעור הגברים בקרב העבריינים בולט מאוד ועומד על 88%. תחומי הפשיעה בהם מעורבים גברים באופן כמעט בלעדי (מעל 95% ממבצעי העבירות היו גברים) הם עבירות נגד חיי אדם, עבירות מין, עבירות סמים ועבירות רישוי. התפלגות העבירות שבוצעו על ידי נשים מראה כי מרביתן היו עבירות נגד גופו של אדם (37%) ונגד הסדר הציבורי (32%).

בעוד שברב התחומים לא ניתן להצביע על מגמת שינוי במספר העבירות לאורך השנים, ניתן להבחין בעלייה ברורה במספר עבירות הסמים שבוצעו בעשור האחרון. בשנת 1999 נפתחו כ-315 תיקי חקירה על סחר בסמים וכ-710 תיקים על שימוש בסמים. כעשור לאחר מכן, בשנת 2009, נפתחו כ-610 תיקים על סחר בסמים (גידול של כמעט 100%) וכ-1,120 תיקים על שימוש בסמים (גידול של 60%).
מקורות: משטרת ישראל: לשכת הדובר, השנתון הסטטיסטי של משטרת ישראל, 2009.