מכירת דירות חדשות היא אינדיקציה לפעילות בתחום הבנייה והנדל"ן – הן להיצע והן לביקוש. דירות אלו נמכרות בחלקן הגדול "על הנייר", כלומר טרם השלמת הבנייה. הנתונים להלן מתייחסים לדירות חדשות שנבנו ביוזמה פרטית, כלומר לא ביוזמת משרד הבינוי והשיכון.

במחצית הראשונה של שנת 2011 נמכרו בירושלים 380 דירות חדשות שנבנו ביוזמה פרטית. מספר זה מבטא ירידה במכירת דירות אלו, בהשוואה למחצית השנייה של שנת 2010, בה נמכרו בעיר 630 דירות חדשות. מספר הדירות החדשות שנמכרו בירושלים נמוך גם ביחס לערים אחרות בישראל. כך לדוגמה במחצית הראשונה של שנת 2011 נמכרו בפתח-תקווה, בנתניה ובאשקלון 770, 590 ו-540 דירות (בהתאמה).

למרות המספר הנמוך בחצי הראשון של שנת 2011, מאז שנת 2009 ניכרת בירושלים דווקא מגמת עלייה במכירתן של דירות חדשות. בתקופה שמתחילת 2009 ועד יוני 2011 (5 מחציות שנה) נמכרו 2,360 דירות ביוזמה פרטית בירושלים – 650 יותר מאשר בתקופה המקבילה שקדמה לה (יולי 2006 עד תום 2008).

מגמת עלייה דומה נרשמה גם בערים נוספות, ובראשן פתח-תקווה ואשקלון, בהן חלה עלייה במכירת הדירות בתקופה זו ב-1,680 וב-1,440 בהתאמה. מגמה הפוכה נרשמה בתל-אביב – יפו, בחולון ובראשון-לציון, בהן חלה ירידה במכירת הדירות בתקופה זו, לעומת התקופה שקדמה לה.

יחסית למחוזות אחרים בישראל, הדירות שנמכרו במחוז ירושלים (הכולל את העיר ירושלים וישובים נוספים) במחצית הראשונה של שנת 2011, נמצאו בשוק הדירות זמן ארוך מתחילת הבנייה ועד שנמכרו. הדירות הללו נמצאו בשוק כ-7 חודשים (חציון), לעומת כ-1.7 חודשים בחציון הארצי. לשם השוואה, בשנת 2010 "נחטפו" הדירות במחוז ירושלים תוך 1.3 חודשים בלבד, לעומת 2.5 חודשים בחציון הארצי.

 

מקורות: סקר דירות חדשות למכירה בבנייה ביוזמה פרטית, לשנים המתאימות, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; שנתון סטטיסטי לירושלים2011.