מצגת על המחקר "הביקוש לחדשנות סביבתית בתעשייה" מאת ניר בן-אהרון, חוקר במכון ירושלים לחקר ישראל.
הוצגה במפגש חוקרים באוניברסיטת חיפה