בחודשים ינואר עד יולי 2019 נרשמו בישראל 14.66 מיליון לינות של תיירים וישראלים במלונות, מעט יותר מאשר בחודשים המקבילים בשנה הקודמת (14.27).

התיירים והישראלים מגיעים למלונות בזמנים שונים – בקרב הישראלים, החודשים הפופולריים ביותר לנופש בארץ הם חודשי הקיץ, יולי ואוגוסט, בעוד שהתיירים מגיעים בעיקר בחודשים אוקטובר ונובמבר, ובמרץ-אפריל-מאי. לאחרונה פרסמה הלמ"ס את נתוני חודש יולי, ומעניין לראות שבחודש זה הייתה עלייה ביחס לשנת 2018, גם במספר לינות התיירים (872 אלף, לעומת 801 בשנה שעברה), וגם בלינות הישראלים (1.67 מיליון, לעומת 1.55 בשנת 2018).
בחודשים שקדמו ליולי, היה המצב בדרך כלל שונה, כאשר עלייה בתיירים הייתה מלווה בירידה בישראלים ולהפך. כך במרץ הייתה עלייה (ביחס לשנת 2018) בלינות התיירים, וירידה בישראלים, באפריל המגמה הייתה הפוכה, וביתר החודשים לא היה שוני גדול בין שתי השנים.

בירושלים המגמות בלינות התיירים והישראלים לאורך החודשים דומות, אך היחס בין שתי האוכלוסיות הפוך. למרות שחודש יולי 2019 היה החודש העמוס ביותר בלינות ישראלים בעיר במשך השנה, נרשמו בו רק 111 אלף לינות ישראלים (עלייה של 7% לעומת השנה הקודמת), לעומת 295 אלף לינות תיירים (עלייה של 11% מהשנה הקודמת).