מתוך 1,235 סניפים של בנקים מסחריים בישראל, ממוקמים 124 בירושלים. לשם השוואה, בתל-אביב–יפו ממוקמים 240 סניפים, ובחיפה 76. הבנקים שלהם מספר הסניפים הגדול בעיר הם לאומי (27), ופועלים (26).
מספר הסניפים ביחס לגודל האוכלוסייה ביישוב הוא מדד למרכזיות שלו באספקת שרותי הבנקאות לאוכלוסיית הסביבה. בתל-אביב-יפו, המשרתת את המטרופולין הגדול במדינה, קיימים 62 סניפים לכל 100,000 נפש בממוצע. בירושלים קיימים 17 סניפים בלבד לכל 100,000 נפש, ובחיפה 29. בבית-שמש, המספקת שירותים ליישובים הכפריים בסביבתה קיימים 12 סניפים לכל 100,000 נפש בממוצע, וביישובים הפרבריים ביתר עילית, מודיעין עילית ומעלה אדומים, 6-7 סניפים לכל 100,000 נפש. ייתכן שהעובדה שאוכלוסיית מבשרת ציון נמצאת במעמד חברתי-כלכלי גבוה, קשורה לכך שביישוב מספר גבוה יחסית של סניפים – 17 סניפים ל-100,000 נפש בממוצע.
בנק ירושלים ובנק יהב מיוצגים בירושלים על-ידי כרבע מסניפיהם בישראל (28%, ו-26% בהתאמה). הייצוג בירושלים של ארבעת הבנקים הגדולים בישראל – שלהם יותר ממאה סניפים בארץ, הוא על-ידי 9%-13% מסניפיהם בישראל.
סניפי הבנקים מרוכזים במרכז העיר, וכ-40% מהם ממוקמים בו. הבנקים עם מספר הסניפים הגדול ביותר במרכז העיר הם לאומי ומזרחי-טפחות, שלכל אחד מהם 8 סניפים באזור זה. עם זאת, גם ברוב אזורי העיר האחרים ממוקמים סניפי בנקים. בולטים בחסרונם סניפי בנקים במזרח העיר – רק 4 סניפים (3%) עבור יותר מ-30% מאוכלוסיית העיר. גם בשכונות הצפוניות רמות-אלון, פסגת-זאב ונווה יעקב, בהן מתגוררת כ-14% מאוכלוסיית העיר, ניכר מחסור בסניפים, ובשכונות אלו ממוקמים כ-3 סניפים בלבד – 2% מכלל הסניפים בעיר.
מאז שנת 2000 נפתחו בירושלים 22 סניפי בנקים. 5 מהם נפתחו באזור מרכז העיר. אף לא סניף אחד נפתח בתקופה זו במזרח ירושלים.

סניפי בנקים לכל 100,000 תושבים, 2008

הערה: לעיתים בתוך סניף פיזי אחד, שוכנים למעשה מספר סניפים.
מקור הנתונים: הפיקוח על הבנקים, בנק ישראל www.bankisrael.gov.il
כל הנתונים מעודכנים לתחילת חודש אפריל 2008