איתן בלואר
נובמבר 2007

בשנים האחרונות מחלחלת לתודעת הציבור בארץ הצורך בשימורם ופיתוחם של אלמנטים טבעיים בסביבה העירונית. תודעה זו באה לידי ביטוי במגוון רחב של פעילויות קהילתיות סביבתיות, וביניהן הפקתה של ה"מפה הירוקה". המפה נועדה להציג את שילוב הסביבה הטבעית בסביבה העירונית ולאפשר את מעורבותה של הקהילה המקומית בפיתוחה ובשימורה של הסביבה ובטיפוחה של תיירות אקולוגית מקומית. מפות המסמנות אטרקציות סביבתיות מצויות כיום בלמעלה מ- 300 ערים מרכזיות בעולם. ירושלים היא היחידה בערי ישראל לה יש מפה ירוקה, הקיימת משנת 2006.
במפה הירוקה של ירושלים מוגדרות 6 קטגוריות ראשיות: טבע עירוני, חיים ירוקים, צרכנות ואוכל, מידע ירוק, תרבות אורבנית ודרכים (כולל שבילי אופניים).

123 אתרים מוגדרים כ"אזורי טבע עירוניים" המספקים אתנחתא ופנאי לתושבי ירושלים משאון העיר, באזורים אלו מצויים אתרי פריחה, פארקים וכו'. 39 אתרים מוגדרים כ"חיים ירוקים" המשמשים כאתרי אקו-תיירות, אתרי מיחזור וכו'.
תחום סביבתי עירוני נוסף שהמודעות אליו גוברת הינו הפארקים המטרופוליניים. פארקים אלו ממוקמים בשולי העיר, והם גדולים בהרבה מהפארקים המצויים בעיר. פארקים אלו משרתים אזור רחב, ומטרתם בעיקר לתת אפשרות למגוון רחב של פעילויות נופש ופנאי בטבע לאוכלוסיית המטרופולין כולו, שלא ניתן לספק בתוך העיר. על פי תוכנית המתאר החדשה של ירושלים מתוכננים שלושה פארקים גדולים. פארק אחד מתוכנן בנחל אוג העובר במזרח ירושלים ושני פארקים נוספים מתוכננים בחלק המערבי של העיר- אחד בעמק הארזים עד סכר בית זית והשני בנחל רפאים.

הפארק במזרח ירושלים מתוכנן להשתרע על כ- 2,300 דונם ושני הפארקים במערב ירושלים מרחב השתרעותם מתוכנן להקיף כ- 20,000 דונם (כולל שטחים שמחוץ לגבולות העיר). שטחם של הפארקים בירושלים נחשב לשני בגודלו בארץ אחרי פארק הירקון (29,000 דונם). הפארק המטרופוליני במערב ירושלים יהיה גדול יותר מפארק איילון בתל-אביב (8,000 דונם) ומפארק הקישון שבחיפה (7,700 דונם).

פארקים מטרופוליניים מתוכננים בירושלים

מקורות: איריס האן (עורכת), פארקים ואזורי נופש מטרופוליניים, (בעבודה, טרם פורסם), העבודה מרוכזת במכון ירושלים לחקר ישראל בשיתוף עם גופים רבים נוספים.
אתר
המפה הירוקה לירושלים
תוכנית המתאר החדשה לירושלים