שכונת א-טור היא שכונה ערבית במזרח ירושלים השוכנת על הר הזיתים וייחודיותה בכך ששוכנים בה ובסביבתה אתרים דתיים והיסטוריים רבים החשובים לשלוש הדתות, ובהם כנסיית "כל העמים", אל-זאוויה אל-אסעדייה ובית הקברות היהודי בהר הזיתים. כמו כן השכונה מהווה מוקד בתחום הבריאות ונמצאים בה בתי החולים אל-מקאסד, אוגוסטה ויקטוריה ואמירה אל-בסמה.  
 
בשכונה (במרחב הכולל גם את תת השכונות א-שייאח וא-סוואנה) מתגוררים 24,320 תושבים (נכון לסוף שנת 2013). רובם המכריע מוסלמי אך בשכונה גרות גם כ-80 משפחות נוצריות. בשנת 1945, לקראת סיום תקופת המנדט הבריטי, התגוררו בכפר א-טור 2,800 תושבים ובשנת 1961, בתקופת השלטון הירדני, היו בה 4,300 תושבים. בין השנים 1967 ל-2013 האוכלוסייה בשכונה גדלה ביותר מפי 4.5. א-טור נחשבת אחת השכונות הגדולות במזרח ירושלים במונחים של מספר תושבים כאשר רק השכונות בית חנינא (35,810 תושבים), הרובע המוסלמי בעיר העתיקה (28,180) וראס אל-עאמוד (24,640) גדולות יותר. הגיל החציוני בשכונה הוא 21 והוא מעט יותר גבוה מהגיל החציוני הממוצע בשכונות הערביות במזרח ירושלים (20). השכונה הערבית בה חציון הגילאים הוא הגבוה ביותר היא אבו תור (גיל 25) והשכונה בה הגיל החציוני הנמוך ביותר היא צור באהר (16). 
 
מבחינה כלכלית שכונת א-טור מדורגת באשכול ארצי 3 של המדד החברתי-כלכלי של הלמ"ס (האשכול הנמוך – 1, האשכול הגבוה – 20, מבוסס על מפקד האוכלוסין משנת 2008). כל השכונות הפלסטיניות במזרח ירושלים נמצאות באשכולות 2-5, כלומר ברבעון הנמוך. רק שני אזורים מדורגים באשכול 5 – שכונת באב אל סאהרה והרובע הארמני בעיר העתיקה. במדד העירוני שכונת א-טור ממוקמת באשכול עירוני 2 (1 – הרמה הנמוכה, 10- הרמה הגבוהה). ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש בשכונה היא 1,783 ₪ והיא דומה לממוצע בשכונות הערביות (1,735 ₪). הממוצע העירוני הוא 3,916 ₪ והממוצע הארצי הוא 5,190 ₪. השכונות הערביות בהן ההכנסה החודשית הממוצעת היא הגבוהה ביותר הן בית צפאפא (2,321) ובאב אל-סאהרה (2,089) וההכנסה הנמוכה ביותר היא באזור "ענאתא החדשה" (1,465) ובמחנה הפליטים שועפאט (1,481) – שניהם אזורים מחוץ לגדר. 
 
ממוצע שנות הלימוד בקרב גילאים 25-54 בשכונות הערביות במזרח ירושלים הוא 11 שנות לימוד וכך גם בשכונת א-טור והוא נמוך מהממוצע העירוני והארצי (13 שנות לימוד). שיעור בעלי תואר אקדמי  בשכונת א-טור הוא 13% – שיעור נמוך מהממוצע בשכונות הערביות (17%) וגם מהממוצע העירוני (28%) והארצי (30%). 
לדוח מלא על שכונת א-טור במסגרת פרויקט מחקר שכונות של המכון.
 
 
*הנתונים מתבססים על נתוני הלמ"ס, המדד הכלכלי חברתי המבוסס על מפקד האוכלוסין (2008) ונתוני השנתון הסטטיסטי לירושלים של מכון ירושלים.