כמדי שנה מפרסם מכון ירושלים לחקר ישראל, ערב יום ירושלים, נתונים חדשים על העיר ותושביה.
בקישור להודעה לעיתונות ניתן לקבל נתונים עדכניים ומעניינים על כל אשר התרחש בירושלים במהלך 2007 בתחומי אוכלוסייה, ילודה ופריון, תמותה, הגירה, ריבוי טבעי, פריסה גיאוגרפית, חינוך, תיירות, תעסוקה, הוצאות משק בית, דיור ובינוי.
הנתונים הוכנו על ידי צוות ממכון ירושלים בראשותה של ד"ר מאיה חושן הכולל את החוקרים איתן בלואר, מיכל קורח ויאיר אסף-שפירא. הצוות הסתייע בנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

השנתון הסטטיסטי 2007/2008

צוות השנתון הסטטיסטי שמח לעדכן כי לוחות השנתון הסטטיסטי העדכניים ל2007/2008 הועלו לאתר המכון בעברית, והם נגישים לכל המעוניין.

השנתון הסטטיסטי לירושלים 2007/2008 הוא השנתון ה – 23 במספר. השנתון בהוצאת מכון ירושלים לחקר ישראל ועירית ירושלים יוצא לאור החל משנת 1983.
כמו בשנים קודמות, גם השנה השנתון הסטטיסטי לירושלים נועד בראש ובראשונה לשרת את קובעי המדיניות, את המתכננים במגזר הממלכתי, העירוני, והפרטי, חוקרים ותלמידים המתעניינים בנושא ירושלים, וכל המעוניינים והמתעניינים בנושא. בעשור האחרון ניכרת מגמת עלייה בשימוש בשנתון, והתעניינות בנתונים המתפרסמים בו, בארץ ומחוצה לה – בקרב אמצעי התקשורת, כמו גם בקרב נציגויות זרות בישראל ובשגרירויות ישראל בחוץ לארץ. עיון בסדרות העתיות שבשנתון הנוכחי ובלוחות השנתיים המתעדכנים מדי שנה מאז 1982, מאפשר לעמוד על מגמות שינוי ופיתוח בירושלים בתחומים רבים ומגוונים.