יום ראשון, י"ב אדר, 8 במרץ 2009, שעה 17:00

גולדה מאיר – מנהיגות מסוג אחר

יום עיון לכבוד ספרו של פרופ' מירון מדזיני: "גולדה – ביוגרפיה פוליטית"
(בהוצאת ידיעות ספרים)

אולם טדי קולק, מכון ירושלים לחקר ישראל, רחוב רד"ק 20, ירושלים

סדר היום:

יו"ר: פרופ' יעקב בר-סימן-טוב
ראש מכון ירושלים לחקר ישראל; והאוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' מיכאל בר-זוהר – גולדה מאיר ודוד בן-גוריון

פרופ' יעקב בר-סימן-טוב – תהליך קבלת ההחלטות של גולדה מאיר

פרופ' מירון מדזיני – האם החמיצה גולדה מאיר את השלום?

נא לאשר השתתפות: 02-5630175, שלוחות 11, 13
חנייה: תיאטרון ירושלים