יום ראשון, ה' באדר, 1 במרץ 2009, בשעה 17:00

הכנסיות וירושלים : סוגיות הרכוש, האינטרסים ותרומתן של הכנסיות לעיר

אולם טדי קולק, מכון ירושלים לחקר ישראל, רחוב רד"ק 20, ירושלים

יו"ר: ד"ר אמנון רמון, מכון ירושלים לחקר ישראל

סדר היום:

ישראל קמחי, מכון ירושלים לחקר ישראל : תפרוסת הרכוש הכנסייתי בירושלים

ד"ר אמנון רמון, מכון ירושלים לחקר ישראל: תרומת הכנסיות לנוף העיר ולעושרה התרבותי

פזית שביד, החברה להגנת הטבע בירושלים: פרשת חצר סרגיי מנקודת המבט של החברה להגנת הטבע

רומן גוטליב: גורלם של הנכסים הרוסיים בירושלים בהדגמה על חצר סרגיי

עו"ד ד"ר שמואל ברקוביץ: ההיסטוריה המשפטית של חצר סרגיי

נעמי צור, סגנית ראש העיר, עיריית ירושלים: עמדת העירייה

נא לאשר השתתפות: 02-5630175, שלוחות 11, 13
חנייה: תיאטרון ירושלים