יום חמישי, כ"ו בטבת, 22 בינואר 2009, 14:30 – 19:30
יום עיון לכבוד השקת הספר:

חזון לירושלים – תכנית לשיקום ירושלים, בירת ישראל

אולם טדי קולק, מכון ירושלים לחקר ישראל, רחוב רד"ק 20, ירושלים


סדר היום:

14:30 ברכות
יעקב בר-סימן-טוב, ראש מכון ירושלים לחקר ישראל; והאוניברסיטה העברית בירושלים

14:35 – 15:15 מושב ראשון – מבט כולל
יו"ר: דוד בלומברג
גור עופר, האוניברסיטה העברית: "חזון ירושלים" – עיקרי הדברים
יורם מישר, האוניברסיטה העברית: המבנה הדמוגראפי והמצב החברתי-כלכלי

15:15 – 16:00 מושב שני – מקורות תעסוקה
יו"ר: אריאל וייס, יד הנדיב
גור עופר: השכלה גבוהה ומחקר
ניר בן אהרון, מכון ירושלים לחקר ישראל: תעשייה מתקדמת
ערן רזין, האוניברסיטה העברית: המגזר הממשלתי והסקטור הציבורי

16:00 – 16:30 הפסקת קפה

16:30 – 17:15 מושב שלישי – תיירות, תרבות, מתאר ותדמית
יו"ר: ישראל קמחי, מכון ירושלים לחקר ישראל
דן גבעון, כלכלן: תיירות
מיה הלוי, מוזיאון המדע: תרבות
רז עפרון, אדריכל ומתכנן ערים, ודוד גלור, גלור תכנון ואדריכלות: מתאר, בינוי ומרכז העיר

17:15 – 19:30 – מושב רביעי – מי יבצע את התכנית?
יו"ר: אבי בן-בסט, האוניברסיטה העברית
ערן רזין: כוח משימה לאומי
אורח כבוד: ניר ברקת, ראש עיריית ירושלים

דיון כללי בהשתתפות הקהל
מתדיינים: שלמה חסון, האוניברסיטה העברית, ומשה ויגדור, הסוכנות היהודית
דברי סכום: גור עופר

להוספת יום העיון ליומן האישי:

נא לאשר השתתפות: טלפון: 02-5630175, שלוחות 11, 13;
דוא"ל:
machon@jiis.org.il
חנייה: תיאטרון ירושלים