יום שני, כ' באדר תשס"ט, 16 במרס 2009, בשעה 17:00
אולם טדי קולק, מכון ירושלים לחקר ישראל, רח' רד"ק 20, ירושלים


מהו יחסו של הציבור היהודי בישראל כלפי הנצרות, העולם הנוצרי והנוכחות הנוצרית בארץ?

הצגת סקר דעת קהל בנושא ותגובות ראשונות

סדר היום:

יו"ר: דניאל רוסינג, מנהל מרכז ירושלים ליחסי יהודים ונוצרים

ד"ר אמנון רמון, מכון ירושלים לחקר ישראל – הצגת ממצאי הסקר וניתוח ראשוני

תגובות: הארכיבישוף ד"ר אליאס שאקור, ראש העדה היוונית-קתולית (המלכיתית) בעכו, חיפה, נצרת והגליל ונשיא מכללת מר-אליאס באעבלין

הרב פרופ' נפתלי רוטנברג, רב הישוב הר אדר ועמית בכיר במכון ון-ליר בירושלים

גב' יסכה הרני, מרצה וחוקרת בנושאי הנצרות והכנסיות בארץ הקודש

דיון בהשתתפות הקהל

לרגל יום העיון ניתן להוריד ולקרוא את תקצירי הסקר בעברית ובאנגלית

נא לאשר השתתפות: טלפון: 02-5630175, שלוחות 11, 13
דוא"ל: machon@jiis.org.il
חנייה: ליד תיאטרון ירושלים