יום חמישי, כ"ג באדר, 19 במרץ 2009, בשעות 14:00-18:30
אולם טדי קולק, מכון ירושלים לחקר ישראל
רחוב רד"ק 20, ירושלים

מדינת ישראל והשליטה בשטחים

בעקבות מחקר שמומן על ידי קרן סליפקה

סדר יום:

14:00 – 15:00: מושב ראשון – היבט משפטי
יו"ר: דניאל בר-טל, אוניברסיטת תל אביב

דוד קרצ'מר, האוניברסיטה העברית בירושלים
רובי סיבל, האוניברסיטה העברית בירושלים

15:15 – 17:00: מושב שני – היבט מדיני-חברתי
יו"ר: יצחק שנל, אוניברסיטת תל אביב

אשר כהן, אוניברסיטת בר-אילן
תמר הרמן, האוניברסיטה הפתוחה והמכון הישראלי לדמוקרטיה
עדי אופיר, אוניברסיטת תל אביב

17:15 – 18:30: מושב שלישי – היבטים: פסיכולוגי, זהותי וגיאוגרפי
יו"ר: יעקב בר-סימן-טוב, מכון ירושלים לחקר ישראל והאוניברסיטה העברית בירושלים

יעקב בר-סימן-טוב
יצחק שנל, אוניברסיטת תל אביב
דניאל בר-טל, אוניברסיטת תל אביב

נא לאשר השתתפות: טלפון: 02-5630175, שלוחות 11, 13
דוא"ל: machon@jiis.org.il
חנייה: ליד תיאטרון ירושלים