בשנת 2009 חיו בירושלים 62,500 תושבים בני 65 ומעלה, והם היוו 8% מכלל תושבי העיר. מקרב בני 65 ומעלה, 52% בני 74-65 ו-48% בני 75 ומעלה.

בחינה של פריסת אוכלוסיית הקשישים בירושלים (בני 65 ומעלה) מצביעה על כך שכמו תכונות רבות בעיר כך גם שיעור אוכלוסיית הקשישים קשור קשר הדוק למגזרי האוכלוסייה. שיעור נמוך מאוד של קשישים מאפיין את האוכלוסייה היהודית-חרדית (6%) ואת הערבית-מוסלמית (3%). שיעור גבוה יותר של קשישים מאפיין את האוכלוסייה היהודית-כללית (חילונית, מסורתית ודתית) – 13% והערבית- נוצרית (13%).
במפה ניתן לראות את פריסת אוכלוסיית בני 65 ומעלה בעיר. שיעור הקשישים הגבוה ביותר נמצא בקרית וולפסון – %52. במקום השני במדרג יורד של שיעור הקשישים נמצאת שכונת טלביה – 44%. שכונות נוספות בהן למעלה מ-25% מהאוכלוסייה היא בת 65 ומעלה הן: נווה שאנן, נווה גרנות וניות, אזור מרכז העיר הסמוך לג'ראר בכר (רח' טרומפלדור) ולב רחביה, האזור של הרחובות הגדוד העברי ותל חי בקטמון הישנה, ואזור רחוב הבנאי בבית הכרם. שכונות שבהן שיעור הקשישים הוא הנמוך ביותר, ובהן הם מהווים פחות מ-2% מהאוכלוסייה הן השכונות החרדיות שבצפון רמות אלון, והשכונה החרדית רמת שלמה, וכן השכונות הערביות: סילוואן, ראס אל-עמוד, וואדי אל-ג'וז והרובע המוסלמי בעיר העתיקה ושכונת ערב א-סוואחרה בדרום העיר, שמרבית תושביה ממוצא בדואי.

מקור: עיבוד מכון ירושלים לחקר ישראל לנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.