האם אתם מצליחים לחסוך? האם נראה לכם שבשנה הקרובה תצליחו? בסקר אמון הצרכנים, אותו עורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדי חודש, נשאלים האנשים האם הם מעריכים שהם ומשפחתם יצליחו לחסוך כסף ב-12 החודשים הקרובים. בחודש מאי 2019, העריכו קצת פחות מחצי (45%) מהמשיבים, שסביר מאוד, או די סביר שהם יצליחו לחסוך כסף בשנה הקרובה. אחוז זה נמוך למדי, שכן 55% מעריכים כי לא סביר שיצליחו לחסוך, אך הוא נמצא במגמת עלייה מתונה בשנים האחרונות. כך לדוגמה במאי 2015 חשבו 32% ממשקי הבית שיצליחו לחסוך, במאי 2016 עמד השיעור על 40%, במאי 2017 עלה ל-41%, במאי 2018 הגיע ל-44%, וכאמור, כיום השיעור הוא 45%.

לא בטוח שהיכולת לחסוך היא המרכיב היחיד, או העיקרי, בשביעות הרצון מהמצב הכלכלי. לפי הסקר החברתי, בשנים 2016-17 היו 61% מתושבי ישראל (בני 20+) מרוצים או מרוצים מאוד ממצבם הכלכלי. בירושלים ובתל-אביב היה השיעור דומה (59% ו-60% בהתאמה). נראה, אם כן, שלפחות חלק מאלו שאינם מצליחים לחסוך, בכל זאת מרוצים ממצבם הכלכלי.

נתון מדאיג יותר נרשם לגבי כיסוי ההוצאות. רק שני שליש מתושבי ישראל (בגיל 20+) ציינו שהם מצליחים לכסות את כל ההוצאות החודשיות. בתל אביב היה האחוז גבוה יותר (76%), ובירושלים הוא עמד על 59% בלבד, כלומר שכ-41% מתושבי העיר לא מצליחים לכסות את הוצאותיהם. ניתן להניח כי אין לאנשים אלו סיכוי לחסוך.