‏במדינת ישראל הקטנה, אשפה היא בעיה גדולה. הפסולת הלא ממויינת שאנחנו משליכים לפח נאספת על ידי משאיות המשנעות אותה לתחנות מיון, ובסוף התהליך חלקה הגדול מועבר להטמנה. נסיעת המשאיות ברחובות הערים צורכת אנרגיה, יוצרת זיהום אוויר ועומסי תנועה, ואילו הפסולת המוטמנת תופסת שטחי קרקע רבים שיכולים לשמש למטרות טובות יותר. אחד הפתרונות להתמודד עם הררי הפסולת הוא הפרדה במקור.
 
בעשור האחרון הולכים וצצים בגינות ציבוריות, בחצרות של בניינים ובבתים פרטים בירושלים עוד ועוד קומפוסטרים. קומפוסטר הוא מיכל אליו ניתן להשליך פסולת אורגנית, כמו שאריות פירות וירקות ומזון צמחי אחר, המהווה כ- 40% ממשקל הפסולת הביתית. הפסולת מתפרקת במיכל ובתוצר ניתן להשתמש כדשן לגינות.
 
חלוקת המיכלים בירושלים החלה ביוזמה של תושבים משכונת בית הכרם שהתאגדו לעמותה בשנת 2008. בשנת 2012, פרויקט "מהפח ירוק" שאחראי על הסברה, מכירת המכלים, תפעול ותחזוקה של הקומפוסטרים, קיבל הכרה עירונית ותמיכה של מנהל קהילתי גינות העיר והעירייה. כיום, לפי נתוני מהפח ירוק שיונתן פליטמן, מנהל המיזם, מסר לנו, למעלה מ- 5,400 משקי בית ברחבי העיר עורכים שימוש כלשהו, תדיר או מזדמן, במיכלים.
 

ניתן לסווג את המיכלים לארבע קטגוריות: מיכלים הפועלים בגנים ובבתי ספר, בנייני דירות המחזיקים מיכלים, קומפסטרים הפועלים בגינות קהילתיות ושטחים ציבוריים אחרים, ומיכלים במשקי בית פרטיים.

הקטמונים (גוננים) היא השכונה עם מספר משקי הבית המשתמשים הגבוה ביותר, עם 507 משקי בית. בהפרש קטן אחריה בית הכרם עם כ-500 ורחביה עם 495. כאשר בודקים את היחס של מספר משקי הבית המשתמשים בקומפוסטרים, ל-1,000 תושבים (בשכונות בהן מעל ל- 100 משקי בית משתמשים), נמצא שכמה שכונות, בהן גבעת רם וניות, קטמון הישנה ורחביה מקיימות יחס דומה של בין 77 ל- 64. בשכונות אחרות היחס נמוך יותר, ועומד למשל על 49 בבקעה, 23 ברסקו ו- 17 בנחלאות.
 
שנת 2014 הייתה השנה בה הצטרפו למיזם מספר משקי הבית הרב ביותר – 1,080. בשנת 2013 הצטרפו 988, וב-2015 הצטרפו 962 משקי בית. לאורך השנים ניתן להבחין במגמת התפשטות הקומפוסטרים משכונות פנימיות לשכונות חיצוניות בעיר: בשנים 2012/13 רחביה וקטמון הישנה היו השכונות בהן הצטרפו מספר משקי הבית הגבוה ביותר (302 ו- 220 בהתאמה), בשנים 2014/15 בית הכרם וקריית יובל הובילו (עם 340 ו- 243 משקי בית שהצטרפו), ובשנים 2016/17 ארמון הנציב ובית הכרם (עם 140 ו-126 בהתאמה).