נשים מהוות את הרוב בקרב הסטודנטים בישראל. 59% מהסטודנטים (158,372) בשנת הלימודים שעברה היו נשים, כך עולה מנתוני המועצה להשכלה גבוהה לשנת תש"פ. אחוז זה לא השתנה באופן משמעותי מאז שנת 2000. אחת הסיבות לריבוי הנשים בקרב הסטודנטים היא כנראה השאיפה למוביליות כלפי מעלה בקרב נשים החיות בחברה פטריארכלית או בעוני.

תחומי הלימוד בהם נשים מהוות את הרוב הגדול ביותר הם מקצועות עזר רפואיים (14,320 סטודנטיות, המהוות 83% מכלל הסטודנטים בתחום זה); חינוך (36,080, 80%); ומדעי החברה (31,750, 69%). קל לראות את ההשתקפות של תחומי הלימוד הללו בתעסוקה, במקצועות הסיעוד וההוראה. התחומים היחידים בהן הנשים הן המיעוט הם המדעים הפיזיקליים (38%), מתמטיקה, סטטיסטיקה ומדעי המחשב (33%), והנדסה ואדריכלות (32%). בין האוניברסיטאות למכללות האקדמיות אין הפרש גדול בשיעור הנשים, והן מהוות 55% באוניברסיטאות, ו-59% במכללות האקדמיות.

בקרב סטודנטים שהתגוררו (בגיל 18) בישובים הנמצאים באשכול חברתי-כלכלי נמוך, ישנו רוב גדול עוד יותר לנשים. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בקרב ישובים באשכול 1 (הנמוך ביותר), הכולל בעיקר ישובים חרדים ובדווים, הנשים מהוות 74% מהסטודנטים, והאחוז קטן ככל שהאשכול באיפיון גבוה יותר, עד שהוא מגיע ל-55% באשכולות 9,10 הכוללים ישובים כמו רמת השרון ושוהם. ניתן לשער שהדבר נובע גם מבחירה של הגברים באשכולות הנמוכים ללכת ללימודים אקדמיים בשיעורים נמוכים יותר, וגם מהרצון של נשים באשכולות הללו למוביליות חברתית וכלכלית, דרך התואר האקדמי.

נשים באשכולות הנמוכים בוחרות בעיקר בתחום מדעי הרוח (הכולל חינוך), כאשר באשכול הנמוך ביותר זוהי גם בחירתם השכיחה של הגברים. ככל שהאשכול גבוה יותר, עולה שיעור הבוחרות במדעי החברה, בעוד שהבחירה של גברים נהית מגוונת יותר, וכוללת גם שיעורים גבוהים הבוחרים במדעי הטבע ובהנדסה. באשכול 5, הכולל ישובים כמו בת ים, אשקלון ובאר שבע, משתווה שיעור הבוחרות במדעי החברה לשיעור במדעי הרוח, והתחום הדומיננטי ביותר בקרב גברים הופך להיות הנדסה ואדריכלות. באשכול 9, בוחרות שליש (32%) מהסטודנטיות במדעי החברה, רבע (26%) במדעי הרוח, ו-13% במדעי הטבע. יצויין כי על אף שהנשים דומיננטיות גם בתחום הרפואה, תחום זה הוא קטן והרוב בוחרות בתחומים אחרים.

בהצלחה לכולכן (וגם לכם) בסמסטר ב', הנפתח מחרתיים.