עיריית ירושלים משקיעה מאמצים רבים במיתוגה של העיר כמרכז להשכלה גבוהה על מנת שתהווה אבן שואבת לסטודנטים מכל רחבי הארץ. לעיר חוזקות רבות בתחום ההשכלה הגבוהה – החל מריכוז של מוסדות אקדמיים ועל-תיכונים וכלה במוסדות לימוד תורניים. מרכזיותה של ירושלים באה לידי ביטוי בשיעור גבוה של לומדים במוסדות הלימוד השונים בהשוואה לערים אחרות. בשנת 2009 למדו במוסדות אלו כ-76 אלף ירושלמים בני 20 ומעלה, והם היוו כ-17% מבני 20 ומעלה המתגוררים בעיר. שיעור הלומדים בירושלים מכלל בני 20 ומעלה גבוה בהשוואה לתל אביב (11%), חיפה (11%) וישראל (10%). בירושלים ישנם מוסדות תורניים רבים המיועדים לגברים בלבד (ישיבות גדולות). אי לכך בקרב הלומדים בולט חלקם של הגברים לעומת הנשים- 63% ו- 37% בהתאמה. בערים הגדולות חלקם של הגברים והנשים דומה: בתל אביב – 49% גברים ו-51% נשים, ובחיפה ובישראל 47% ו- 53% בהתאמה.

את הלומדים ניתן לחלק לשלוש קבוצות עיקריות: סטודנטים לתואר אקדמי, לתעודה על-תיכונית ותלמידי ישיבות גדולות. בשנת 2009 מקרב הלומדים בירושלים 49% למדו לתואר אקדמי (37 אלף סטודנטים, 56% מהם נשים), 33% למדו בישיבות גדולות (25 אלף תלמידים, רובם ככולם גברים) ו- 8% למדו לימודי תעודה במוסדות על-תיכוניים (6 אלף סטודנטים, 63% מהם נשים).

שיעור הלומדים לתואר אקדמי מתוך כלל הלומדים בירושלים (49%) נמוך מבישראל (63%), כך גם בקרב הלומדים במוסדות על-תיכוניים ( 8% ו-13% בהתאמה). לעומת זאת שיעור הלומדים בישיבות גדולות בעיר (33%) היה גבוה מזה שבישראל (13%).

מקור: עיבוד לסקר כח אדם 2009, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.