רבות נכתב על חשיבותה של שינה טובה בלילה. משך שעות השינה המיטבי שונה מאדם לאדם אך מרבית המחקרים ממליצים על משך שינה של 7 עד 8 שעות לאדם בוגר. איכות השינה ורציפות השינה חשובים לא פחות ולהם השפעה רבה על התפקוד היומיומי ועל איכות החיים. במסגרת הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנת 2010 נשאלו בני 20 ומעלה שאלות הנוגעות למספר השעות שהם ישנים בלילה ולרציפות שנתם.

מהנתונים עולה כי כמעט מחצית מהירושלמים ישנים פחות משבע שעות בלילה. 5% מהירושלמים דיווחו כי הם ישנים ארבע שעות בלילה או פחות, 42% מהירושלמים דיווחו כי הם ישנים 5-6 שעות בלילה, 48% דיווחו כי הם ישנים 7-8 שעות בלילה, ו5% ישנים מעל 9 שעות בלילה. נתונים אלה דומים לשעות השינה הממוצעות בלילה בקרב תושבי ישראל.

ומה לגבי איכות השינה? הנסקרים נשאלו האם היו להם קשיים להירדם או לישון במשך לילה שלם ועד כמה קשיים אלו היו תדירים. שיעור הירושלמים שהתקשו להירדם או התקשו לישון במשך לילה שלם בכל לילה או כמעט בכל לילה עמד על 12%. 9% התקשו בכך פעמיים – שלוש בשבוע, 13% רק פעם בשבוע או פחות, ו-66% לא התקשו כלל להירדם או לישון במשך לילה שלם. שנתם של תושבי ירושלים הייתה טובה בהשוואה לשנתם של תושבי חיפה למשל, אשר יותר מחמישית מהם (22%) התקשו להירדם או לישון במשך לילה שלם, ורק קצת יותר מחצי (54%) לא התקשו בכך אף לילה.

הנסקרים שדיווחו כי הם סבלו מבעיות שינה נשאלו באיזו מידה בעיות אלה פגעו בתפקודם. 40% מהירושלמים שסבלו מבעיות שינה דיווחו כי תפקודם נפגע במידה רבה או במידה רבה מאד. זאת בהשוואה ל-29% מתושבי חיפה, 35% מתושבי תל אביב, ו-36% מתושבי ישראל.