בירושלים לומדים כ-40,000 סטודנטים. בסקר שנערך בשנת 2007 בקרב מדגם מיצג של סטודנטים שלמדו במוסדות אקדמיים להשכלה גבוהה בירושלים, רואיינו 786 סטודנטים. 43% מהנשאלים לא היו תושבי ירושלים לפני שהגיעו ללמוד באחד ממוסדות ההשכלה הגבוהה בעיר.

כשני שליש מהסטודנטים ציינו שהיו רוצים להמשיך ולגור בירושלים בתום לימודיהם, ולמרות זאת 64% מהסטודנטים סבורים שיעזבו את העיר. חלקם משום שאינם רוצים לגור בה וחלקם משום שלמרות רצונם להישאר חושבים שיאלצו לעזוב.

לשאלה הפתוחה והבלתי מנחה: "מה הסיבה המרכזית שתגרום לך לעזוב את העיר?": ענו 43% "בגלל עבודה", 9% "בגלל משפחה", 7% "בגלל דיור" ו – 6% "בגלל חרדים". 7% אמרו שפשוט אין סיבה להישאר בירושלים ו-28% הנותרים ציינו מגוון של סיבות אחרות.

לשאלה "אם היו מציעים לך עבודה בתחומך בשכר זהה, איפה היית מעדיף/ה לעבוד?" כשני שליש ציינו שהיו מעדיפים לגור בירושלים, כרבע היו מעדיפים לגור בתל אביב וכ – 8% בחיפה.

סטודנטים למדעים ולטכנולוגיה נוטים יותר לשקול עזיבת העיר בשל סיבות הקשורות לעבודה (48%), ולעומתם רק כשליש (36%) מהסטודנטים הלומדים אומנות (בצלאל ומכללת הדסה) שוקלים לעזוב את העיר משיקולים הקשורים לעבודה, וכן רק כשליש (38%) מהסטודנטים לרפואה. ראוי לציין שבכל הקשור לעזיבת העיר אין הבדל בנטייה לעזיבה בין סטודנטים "ירושלמים במקור" ל"לא ירושלמים".

ממצא מעניין נוסף קשור להתחרדות העיר כגורם לעזיבתה. ממצאי הסקר מראים שהתחרדות העיר היא סיבה שולית בלבד בשיקולי עזיבה של סטודנטים את העיר. אלה השוקלים לעזוב בשל התחרדות הם בעיקר סטודנטים ירושלמים, נשואים, בשכבות הגיל הבוגרות יותר. סוגיית ההתחרדות מוסברת על ידי הנשאלים כקשורה ל"העדר השקעה בצעירים" ("כי מרבית התקציב הולך לחרדים"), "אין די פעילויות תרבותיות לצעירים" (במחירים מוזלים) ו "אין תחבורה ציבורית בשבת".

הסיבות השונות הגורמות לסטודנטים לעזוב את ירושלים:

מקור: תרצה גולדשטיין (עורכת), עירית ירושלים, אגף חברה, סטודנטים בירושלים: הסיבות לעזיבה, 2007