במסגרת דיונים כיום על תוכנית המתאר העירונית בוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה עשוי לעלות לדיון נושא פיתוח אגן העיר העתיקה. המכון שעסק בשנתיים האחרונות במחקר מקיף על אזור רגיש זה בתמיכת קרן ריצ'ארד ורודה גולדמן, קיים ב-25/3 כנס תחת הכותרת: שימור ופיתוח באגן החזותי של העיר העתיקה. הכנס, אשר מטרתו היתה להציג לציבור את הבעיות, ההגבלות וההמלצות, נערך בשיתוף עם החברה להגנת הטבע המנסה להיאבק בתוכניות פיתוח.
בין הדוברים היו ישראל קמחי, מאיה חושן ואמנון רמון ממכון ירושלים.

פרטים נוספים על הכנס ועל החומרים שהוצגו במסגרתו (מצגות וסיכומי הרצאות), ניתן למצוא באתר המכון

להורדת הפרסום של מכון ירושלים בנושא האגן החזותי (מבוא וסיכום בעברית ואנגלית)